Gamla kraftverk

i byggnadsdokumentation

I teknikens natur ligger att den är föränderlig. Det är därför naturligt att gammal teknik försvinner om inte insatser görs för bevarande. Vattenkraften tillhör den teknik som stått sig bäst genom åren och Sverige är ett av världens vattenkraft-rikaste länder (jämte Norge). Därför finns i landet fortfarande många fullt fungerande vattenkraftverk runt hundraårsstrecket. Något att vara rädd om!

Vid studier av gamla kraftverk och andra industrier upptäcker man snart den spännande variation som förekommer både mellan byggnader och maskinarrangemang. Det står för mig också klart att den centrala maskinutrustningen inte är lika individuell och förgänglig som lågspänningsinstallationerna, framförallt ursprungsbelysningen i det fåtal fall den finns kvar. Därtill kommer att de utgör elektricitetens "organ" utåt mot användaren och naturligtvis formgivits omsorgsfullt, men i princip alltid blivit styvmoderligt behandlade genom historien. Jag ägnar därför stor uppmärksamhet åt dessa "obetydliga" installationsdetaljer som lätt förbises men betyder mycket för en plats genuinitet.

Förvisso har ett väldigt dokumentationsarbete av landets många kraftverk redan gjorts av Lasse Brunnström och Bengt Spade, vars böcker för Riksantikvarieämbetet starkt rekommenderas. De har, tillsammans med en hel del gammal litteratur jag stött på, blivit en språngbräda som gett nyfikenheten näring. Websidorna är ett blygsamt försök att bygga vidare. Undertecknad är inte fackkunnig i vare sig elkraftteknik eller arkitektur. Jag ska ändå göra ett försök att producera något på området. Min insats blir framför allt att tillgängliggöra bildmaterial från dessa läckra, okända miljöer, vilket hittills varit svårhittat.

Material hämtat från andra källor anges med källhänvisningar. Beskrivningarna är i övrigt egna iakttagelser gjorda efter bästa förmåga med bl a Spade-Brunnström som ledstjärnor. Fotografierna är (där inte annat anges) egna.

Det blir hittills bara några exempel; mina resurser är begränsade. Sidorna utökas med flera kraftverk efterhand. Då arbetet för mig uteslutande sker på fritiden, kanske det saknas en del information om kraftverken, som vore önskvärd att ta fram. Du som läser är som alltid välkommen att bidra med material.Bullerforsen

Forshuvudforsen

Avesta Storforsen II + III

Månsbo

Forsby

Tolvfors

Nilsböle

Kvarnsvedjan

Järnfallet

Pappersfallet

Rundbacken

Västanfors

Västerås ångkraftverk

Sundborn

Korsnäs

Ludvika

Semla II + III

Tänger

Västerkvarn

Gammelboda

Kraftverkskojan vid Kilen

Sillre pumpkraftverk

Forneby ångsåg

Helt kort från några övriga kraftverk

Avesta kraftverk (1898) = Avesta Storfors I

(Mer om detta vid senare tillfälle, förhoppningsvis på en egen sida)


Hudiksvalls f. d. elektricitetsverk (byggt 1909)

Byggnad i två flyglar med ställverksdel och maskinrum med ångmaskin (eller dieselmotor?)

Numera utrivet och moderniserat för annan verksamhet. Den mytomspunna vinden återstår dock, där "ingen" säger sig har varit...

Ägare: Thunman ToolsEn överbliven bild från Iggesunds Bruk.

Lagfors

Vattendrag: Laxån / Ljustorpsån
Ägare 2005: E.ON (Sydkraft)
(Gammal station från 1916 ersatt med nuvarande byggd 1989
Effekt: 1 MW
Fallhöjd: 14 m


Nederede

Byggt c:a 1958
Vattendrag: Ljungan
Ägare: Sydkraft


Sågfallet

Byggår: 1947
Vattendrag: Delångersån
Ägare: Iggesunds Bruk

Mittemot (?) ligger Sliperifallet, anonymt inhyst i en modern industribyggnad med plåtväggar.