Sigurdverkstaden 1937-2003

ASEA bygger...

Byggandet av ASEAs mekaniska verkstad på Sigurd-området i Västerås var något av ett unikum, som framgår av följande artiklar. Man byggde in den gamla verkstaden som stod på samma plats etappvis så att driften inte hindrades. Produktionen var alltså ständigt igång under bygget. Med de nya väggarna och taket på plats revs så den gamla byggnaden, stående på vad som nu var verkstadsgolv i den nya rymligare.


VLT Lördagen den 18 December 1937
(se nedre vänstra bilden)


ASEAs Tidning juli-augusti 1938
(fig. 5 är denna verkstad)

På Sigurdområdet ligger ännu ASEAs panncentral Sigurdcentralen.

NCC & RÅD river...

2002-2003 gick verkstaden i graven. Rivningen pågick ett halvår!

Rivningen föregicks av besök av elmuseet varvid följande bilder togs, jämte diverse utrustning.


Som så ofta, är traversen den sista maskinen kvar.


Traversmaskineri med ASEAs gamla svastika-logo (före 1933) i en äldre ansluten verkstadsbyggnad från någon gång runt sekelskiftet. Vid fotograferingstillfället var intrycket att traversen skulle bestå. Så blev det inte. Ett halvår efteråt revs även den. Byggnaden (väggarna) blir däremot kvar och har undergått renovering.


På taket. Bäst att sätta fötterna balkarna som håller siporexplattorna på plats...

Från själva rivningen:


Rivning av betonggolvet - luften tjock av damm...

Rivningen innebar till stor del, efter att ha skalat av tegelfasaden, att enligt nedanstående stycka upp de kraftiga stålkonstruktioner som burit laster om tonvis med fordon och maskiner.


Sista väggen tippas - först skär man igenom balkarna med skärbrännare.


Sedan behövs bara en liten knuff...


BOOM! Det är en skakig fotograf som tar den sista bilden. Sekunden efter flyr densamme undan en kaskad av bråte och stoft, inte helt olikt de alltför bekanta scenerna från New York 2001. (Datum medvetet utelämnat för att inte förolämpa websökare)


Notera buktade I-balkar...
Den lilla biten antik vägg som man sparade redan 1937 ska få stå kvar.Höjden av dumdristighet är 10 meter. Er tappre webmaster promenerar på traversrälsen strax under taket, "med en stadig hand på kontaktledningen"... Gör inte om det!

Bestämde mig nämligen för att rädda en indikeringslampdosa högt uppe på en vägg, något som t o m jag först utdömt som omöjligt. Men den mest fantasifulla idén fungerade - genom att via traversrälsen förflytta sig längs större delen av byggnadens långsida och därefter fortsätta på en lufttrumma en bit längs kortsidan, kunde man nå dosan. Avsatsen var en halvmeter bred med 2 dm för fötterna på var sida om rälsen så det var inget problem. Värre var det när man nådde fabrikshallens hörn där man fick klättra fritt på div. balkar och kabelstegar för att nå ventilationstrumman två meter längre ned. (De stora "panoramafönstren" under mig gjorde sitt bästa för att sabotera bilderna).