X-Ray skyltfönster-reflektor

"X-Ray" skyltfönsterbelysning, 1910-tal. Reflektorn är av spegelglas, s. k. "silverglas" eller "kvicksilverglas" (beläggningen lär här vara silver, inte kvicksilver).

Verkar vara av amerikansk tillverkning: National X-Ray Reflector Corporation, Moline, IL

Förekommer i Cebe:s katalog över elektrisk belysningsarmatur 1915-1916 samt deras Tilläggskatalog å armaturnyheter för hösten 1916 (Elektriska A.-B. Chr. Bergh & Co. Armaturafdelningen, Malmö), där den beskrivs som en "epokgörande nyhet för skyltfönsterbelysning. Effektivaste armatur för halfwattlampor..."

Man skriver bl a:

Tillverkas af särskildt kristallglas med härdad yta utan fäste för dammpartiklar. På utsidan äro de försedda med en beläggning af rent silfver åstadkommen medelst en särskild process som i samband med den elastiska emaljen, med hvilket silfret täckes, garanterar oföränderligheten af silfverspegeln.

Förekommer även i reklam i ASEAs Tidning under 1920-tal tillsammans med "Wiskott"-reflektorer.


Bakom skymtar en liknande armatur av annat märke, även den med glasreflektor.

Foto: Niklas Biedermann. Art direction: JE.