Takbelysning Viktoria, ASEA, 1920-tal

Ett stycke svensk belysningshistoria. Under 1920-talet var begrepp som direkt, indirekt och halvindirekt belysning i ropet. Många armaturer byggde på kombinationer av över- och underglas med olika genomsläppsegenskaper och uppvända halvgenomsläppliga skålar som reflekterade en del av ljuset uppåt mot taket, dolde glödlampan och diffunderade det direkta ljuset. ASEA låg alltså helt rätt i tiden när man utkom med sina s k "Viktoria-belysningar" där man kombinerat olika typer av glas i en och samma kupa som i ett slag skulle åstadkomma allt ovan. Den champinjonformade kupan har vad som stolt beskrevs som en "patenterad klar rand" vilken möjliggjorde ett behagligt halvindirekt ljus. Den fanns i flera storlekar för olika watt-tal. Botten av kupan har ett hål som antingen är avsett för ventilation eller för en enkel prydnadsknopp, som oftast inte verkar ha monterats (jag har endast sett ett exemplar med knoppen och är osäker på om den var original eftersom den aldrig syns i kataloger). Modellen verkar ha varit uppskattad men med dagens mått mätt lämnar nog ljuset en del att önska. Glaset är alltför tjockt och ogenomträngligt.

Armaturen förekommer i reklambilder i ASEA:s Tidning från mitten av 1920-talet. I gamla Riksarkivet i Stockholm sitter de ännu 2009 bl a i en rad längs en läktare över en forskarsal (rum 505/420/417). Sällan har de kommit bättre till sin rätt än i detta sagopalats där tiden stått stilla. Annars användes de ofta i industrilokaler av olika slag. I Västerås gamla ångkraftverk, i en lokal tillbyggd 1929 (södra lokalställverket i södra sidobyggnaden) satt fyra Viktoria-armaturer tills byggnadskroppen revs 2008 (vissa omhändertagna).

Viktoria-armaturer verkar också ha installerats i en lång rad över bardisken på någon bar/klubb i Stockholm (2000-tal). Jag vet f.n. inte vilken bar men är tacksam för tips!

Annons i ASEAs Tidning april 1925:

Aseas lagligen skyddade halvindirekta belysning "Viktoria" av opaliserat glas med patenterad klar rand är den mest ekonomiska, praktiska och ändamålsenliga belysningen för kontor, skolor, sjukhus, affärer, tryckerier, museer, teckningssalar och för övrigt i alla lokaler, där man ställer de största anspråk på en god, jämn belysning utan störande skuggbildningar och vilka i förhållande till ljuseffekten draga en mycket ringa strömkostnad. "Viktoria"-belysningen betecknar med ett ord höjdpunkten inom den elektriska belysningstekniken.

Belysningen, som kan erhållas antingen i blank eller oxiderad mässing, levereras i tre utföranden, nämligen: som rör- eller kedjependel och takbelysning. Vardera typen finnes i fyra olika storlekar för lampor från 75 till och med 200 watt.

I augusti 1926 har man utökat texten:

Aseas lagligen skyddade halvindirekta belysning "Viktoria" av opaliserat glas med patenterad klar rand är den mest ekonomiska, praktiska och ändamålsenliga belysningen för kontor, skolor, sjukhus, affärer, textilindustrier, tryckerier, museer, teckningssalar och för övrigt i alla lokaler, där man ställer de största anspråk på en god, jämn belysning utan störande skuggbildningar och med bästa möjliga likformighetsgrad. I förhållande till ljuseffekten draga belysningarna mycket ringa strömkostnad. "Viktoria"-belysningen betecknar med ett ord höjdpunkten inom den elektriska belysningstekniken.

Belysningen, som kan erhållas antingen i blank eller oxiderad mässing, levereras i tre utföranden, nämligen: som rör- eller kedjependel och takbelysning. Vardera typen finnes i fyra olika storlekar för lampor från 75 till och med 500 watt.

En av våra textilkunder skriver betr. dessa belysningar:
"- - - - vi ha all anledning att vara belåtna med de Viktoria-belysningar Ni förra hösten levererade oss. Vi ha monterat dem i mätnings-, synings- och läggningsavdelningarna såväl i väveriet som appreturverket och åstadkomma de där en jämn och behaglig belysning, som icke tröttar ögat och icke åstadkommer besvärande skuggor."

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget
Avdelning för installationsmateriel
Klarabergsgatan 21, Stockholm


Kupor fanns med diameter 25, 30, 35, 40 cm som störst. Här ses 25 & 30 cm (fäste 10 & 12 cm). Har man tur, finns Viktoria-märket kvar på kupan. Det gnids lätt bort och bör skyddas vid rengöring!


Annons i ASEAs Tidning nr 9 1929