Verkstadsstrålkastare 450W Hg / Na / MH

Museet är egentligen inriktat på materiel från mitten av 1900-talet och äldre men här är ett undantag som fick komma med pga dess råstyrka.

En kraftig strålkastare för takmontage i verkstäder, från 1980-talet (möjligen sent 1970-tal). Lådan hyser reaktor, kondensator och starter-transformator samt glimtändare av lysrörstyp (behövs för att alstra start-puls för så starka urladdningslampor). Skärmen är av tunn aluminium. Armaturen är kompatibel med både kvicksilver-, natrium- och metallhalogenlampor på c:a 450W (sockel E40).

I följetongen "det här är vad jag kallar en lampa!" hoppas jag på att så småningom även inkludera 4000W metallhalidstrålkastare av den typ som belyser stora idrottsarenor. Om jag får tag på några. Det har varit nära två gånger. Tips mottages tacksamt.

En av dess föregångare:
Verkstadslampa med glasskärm