Gamla elinstallationer på Vattenfalls område

En exkursion till Vattenfalls område i Västerås, med fokus på de gamla armaturer och elinstallationer som där kan beskådas.

Noteras kan att dessa glaskupor nu, efter att området för några år sedan öppnades, går sönder en efter en. Vissa människor har tydligen svårt att hålla händerna i styr när det gäller gamla lampkupor, ju ovanligare modell desto mer frestande. En kväll drog uppenbarligen ett gäng förbi och kraschade samtliga kupor på de stolpmonterade lampor som sitter mot sjökanten utanför kraftverket. En kväll räckte för att rasera vad som suttit ostört i 60 år.

Se även det gamla ångkraftverket på samma område.

Det som ser fint ut på papperet slutar inte alltid lyckligt. Jag misstänker att följande incidenter säger något om hur teori och praktik hänger ihop på sina ställen i byggsvängen.


Nedtagna Sievert GEBE-armaturer från en lokal läggs undan som reserv. Det kan behövas - man har ju redan klantat sönder en. Två ytterligare blev dock kvar i taket och togs inte ned förrän senare då lådan redan ställts undan. De slutade sin bana i fritt fall genom fönstret från andra våningen vilket jag bittert upptäckte för sent.


En elcentral i en skrubb. Utriven efter att bilderna togs. Vid mitt besök bedyrades att armaturerna skulle bevaras. Ändå hittar jag dem några veckor senare kraschade i en skrotlåda utomhus. Tog givetvis reda på dem - tur man hittat en kartong full med reservkupor dessförinnan!


Liten kuhlo-installation i en skrubb under en trappa. (Pello-brytare). Troligen borta redan.