Bilder ur boken "Statens Vattenfallsverk under fyra decennier" (1948)

Bilderna är c:a 1024*768, 80-150kb stora.

Jag vill gärna ha bilder på hur dessa miljöer ser ut idag, liksom andra liknande gamla kraftverksmiljöer. Främst de som är någotsånär orörda. Kanske just Du kan hjälpa till?

Se även kapitel 39 (bostäder) ur denna bok.

Missa inte Kraftverk med nytagna interiör- och exteriörbilder.Framsida

Älvkarleby kraftstation

Harsprånget (otämjd fors)

Harsprånget byggs ut 1948

Hojums kraftstation (interiör)

Lilla Edets kraftstation

Malfors kraftstation i Ljungsbro

Midskogs kraftstation (byggd 1944)

Motala kraftstation

(togs i drift 31 dec 1921)

Olidestationen i Trollhättan

Maskinsalen i Olidestationen

Ett aggregat i Olidestationen

Olidestationen invigs 1910

Porjus kraftstation

Dammen vid Porjus

Södertälje kanal invigs 1924

Kontrollrum i Stadsforsens kraftstation (byggd 1937-1940)

Vargöns kraftstation

En turbin vid Vargöns kraftstation

Västerås kolkraftverk (före tillbyggnad, byggt 1917, arkitekt Erik Hahr)

Panncentralen, Västerås kraftverk (före tillbyggnad)

Instrumenttavla i Västerås kraftverk

Arbetarbostäder i Västerås (byggda 1918, Erik Hahr)

Vattenfalls verkstadsanläggningar i Västerås

Vattenfalls utomhuslager i Västerås

Vattenfalls huvudförråd i Västerås

Huvudförrådets i Västerås lager

Vattenfalls smides- och plåtslageriverkstad i Västerås

Vattenfalls bilverkstad i Västerås (byggd 1943)

Stora gården, Vattenfallsstyrelsen, Stockholm

Vattenfalls styrelse 1922

Rum för mätare och reläer samt två herrar i trenchcoat

Relätavla

Sekundärstation för 130kV

Ställverk för 200kV

Trästolpe (Stadsforsen-Untra)


Trästolpe för 130kV

Impregneringsfrågan...

Stålstolpe (Harsprånget-Hallsberg, karakteristisk Harsprånget-stolpe)

Stålstolpe med 200kV-ledning (Ånge-Horndal)

"Stolpresning enligt den nya metoden" (1948)

Isolator (skiss)

Tertiärstation i trä

Tertiärstation i tegel

Tertiärstation (modern, 1948)

Transformator 120/120/40 MVA, 205/132/9,8 kV (ASEA)

Mobilt transformatoraggregat (ASEA)

20kV strömtransformator (ASEA)

120 kV strömtransformator (ASEA)

200kV tryckluftsbrytare HTFY 200/600 (ASEA)