"Kvarnlampan" och släktingar

Rörmonterade armaturer troligen från sekelskiftet fram till 1930-talet. Nytillverkad replika av svanhalsarmen med emaljskärm säljs av Gysinge Centrum för Byggnadsvård och kallas då "kvarnlampan", modellerad efter ett exemplar som satt på en kvarn.


Armatur med "bakvänd" plåtskärm förekommer då och då på landsbygden, främst på bostadshus. Spontant verkar skärmen vara felvänd men armaturen är avsedd att se ut så här, kanske för att sprida ljuset brett. Den förekommer bl a i ASEAs katalog över installationsmateriel. (Jag har också sett den för ofta i denna skepnad, över stora delar av Sverige. Det skiljer 40 mil mellan dessa båda bilder.)


Ornamenterad (godronnerad) fot, nyare glob


Modell med orneringsknopp på stången


Liten modell med ornamenterad fot


Enklare fot


Rakare arm


"Kvarnlampa" (den högra kan vara nytillverkad).
Se även Per Wendts Elhistoriska Samlingar för en mer utsmyckad version med konstsmide.


Armatur i porslin resp. metall utan emaljskärm, med "lagårdskupa".
Se även "stallampa" hängande i krok.


Armatur monterad direkt på pansarrör, 1920-/ tidigt 1930-tal. Kupan ny?


Armatur monterad på Bergmannsrör, 4 meter upp på en takbjälke på vinden i ett flerfamiljshus byggt 1917 (kvarteret Lothar, Västerås). Troligen installerad under 1930-talet (S-märkt). Vi närmar oss de vanliga globlamporna. Räddad 2003 när huset renoverades och byggdes om efter att länge ha stått tomt.


Armaturen här verkar vara en 1910-tals-modell, sannolikt en gatubelysningsrefraktor från Holophane. Snarlik armatur (med synbarligen identiskt refraktorglas) förekommer i katalogen Kungslampan och rationell elektrisk belysning från Elektraverken AB 1927. Armatur med synbarligen alla detaljer överensstämmande förekom både i linhängande läge (fotografi från sent 1920-tal) och monterad i lyra vid järnvägen.

Notera de separata kabelinföringarna för enkelledare, (textilisolerad) s. k. HVG-ledning, "knoppledning" vanligen monterad på små isolatorer. Armaturer försågs vanligen med ett av två upphängningssystem - krokögla eller rörgänga.

Väggarmen/svanhalsen har nr 5550 i ASEAs katalog från 1919 (bytt till nr 3566 i 1925 års katalog), av 1/2" järnrör, väggavstånd c:a 75 cm, Vikt c:a 2,580 kg. Fästplåten senare tillkommen. Samma arm ses även vid en annan väggmonterad gatlykta: 1930-tal med järnkon.