GEBE-armaturer från Sieverts Kabelverk

GeBe-armaturer från Sieverts Kabelverk är ofta lätta att känna igen och vanligt förekommande i byggnader från 1930-1950-tal. De utnyttjar ett säreget system för kupfäste där glaset "permanent" fästs i en stålring och bildar en modul som försedd med två skruvar med lättrade muttrar hakas i och dras fast i sidan av lamphuset. Armaturerna brukar invändigt vara märkta "SIEVERT GEBE". GEBE (GB) står för Gummi-Bly och syftar på det kabelsystem med gummi+bly-isolering som salufördes.

Per Wendt återger:

"Ge-Be" var ett helt installationssystem med kapslad materiel, introducerat 1931. Utvecklat, tillverkat och marknadsfört av "Sieverts Kabelverk" i nära samarbete med "Elektriska Inspektionen". (Ge-Be står för begynnelsebokstäverna i Gummi-Bly). Systemet innefattade glödlampsarmaturer, dosor och brytare (med dragsnöre) i bakelit. Även speciella Ge-Be-ledningar (kablar) fanns. I mitten av 1930-talet fanns hela 230 st olika varianter på Ge-Be-ledningar i Sieverts katalog. Den vanligaste kabeln därifrån måste väl vara EDIL-kabeln. Är ganska vanligt förekommande i källarinstallationer fortfarande, även om de blir färre för var dag. Klammerna var av porslin eller trä som lämnade ca 5-10 mm luft mellan kabel och underlag. Så här var den uppbyggd inifrån och ut: ledare(av koppar), gummiisolering, gummislang, skyddsledare, blymantel, impregneringsmassa, 2 lager papperslindning, impr.massa, 2 lager papperslindn, impr.massa, 2 lager papperslindn och sist bomullsflätning. De äldsta installationerna är nu (2001) precis 70 år gamla och för inte så länge sedan skalade jag upp en bit EDIL (från ca 1935). Den var som ny i gummit. Imponerande eller hur? Tillverkades fram till ca början av 50-talet? då PVC-isoleringen tog över mer och mer. Fortfarande idag säger man "GB-dosa" osv. om kapslat material. (Föregångaren till Ge-Be-systemet hette "SS" = "Sieverts Syrafasta" 1923-1931, ett installationssystem som skulle klara att installeras t.o.m i svinstallar (frätande ångor).

Källa: Sieverts Kabelverk 1888 - 1938 (minnesskrift 1938)


Några GEBE-armaturer pryder sin plats på dessa gamla f.d. militära byggnader, nu plats för div. småfirmor mm.


Mer sällan ser man dem monterade på bostadshus som här.


I skrivande stund osäkert vad det rör sig om här. Misstankarna går åt GeBe-hållet.

Den koniska kupan verkar ha inspirerat nya modeller som Zero:s "Högby". Jag är över huvud taget inte särskilt imponerad av dagens armaturdesign. Exempel som detta är värt applåder men det rör sig ändå om en "uträknad" själlös imitation. När GEBE-armaturerna kom var de toppmoderna och formgivningen rättade sig efter ingenjörskonsten.