Vägbelysning med Siemens-armatur i plåt, 1920-tal

Ett verkligt fynd är dessa sällsynta stolpar och armaturer från 1920-1930-talet. De står vid Sörmlandsgården - Friluftsmuseet på Djurgården i östra Eskilstuna. De är troligen inte ditkörda museiobjekt utan har troligen stått sedan gården uppfördes på 1920-talet.

Jag har under 2009 identifierat armaturerna: det rör sig om Siemens L 32 sf (längd 48 cm, diameter 31 cm, vikt 3,6 kg) för 300-1000 W glödlampa, ursprungligen med glasskärm (opalöverfångsglas) (höjd 15,8 cm, diameter 31 cm, vikt 1,2 kg) 1. Den kunde också fås i kopparplåt (L 32 sfK) eller gjutjärn (L 36 sf).

Modellen installerades ofta då Stockholms Elektricitetsverk moderniserade gatubelysningen under 1920-talet. (Ett lillasyskon, L 30 sf, är av allt att döma den modell som sitter i lyror i form av en lagerkrans på stolpar på Riksbron som ritades 1931 av Ragnar Östberg). Två exemplar hänger än idag (2008) i Göteborg, med originalglas om än spräckta. I fallet vi ser här har man med stor möda tvingat på nyare illa passande plastskärmar. Skärmfästet, där arreterade skruvar griper i en fläns från sidan, kan jämföras med ASEAs tidiga Hg-armatur.

Fackverksstolparna är s. k. Bates-stolpar. De är varken svetsade eller nitade utan man har efter upphettning skurit i en I-balk och sedan dragit isär den enligt en amerikansk process - typen användes under 1920-talet också vid järnvägen. Det finns inte många sådana stolpar kvar i Sverige! Stolparna har var sin liten mässingsskylt "220" (förekommer också på skåp) och är ingjutna i ett rektangulärt betongfundament. Samma sorts stolpe finns vid följande armaturer troligen monterade 1946: linmonterad vägbelysning 1946.

Titta på följande fantastiska bild från Tekniska Verkens i Västerås förråd tagen c:a 1935-1936. Armaturen torde vara den 4:e från vänster i taket.


Bilden innehåller mycket intressant - på hyllorna kan man se plåt- och glasskärmar till bl a ASEAs enhetsarmatur, isolatorer, strykjärn(?) m m. I taket hänger en exposé över industri- och utomhusarmaturer. Bakom fönstret sitter en kalottarmatur och en liten fotlamphållare. På väggarna Pello-brytare(?) och små porslinsuttag á la "gristryne". Planschen på väggen kan föreställa olika armaturskärmars belysningskurvor? På bordet ligger vad som ser ut som hiss-tryckknappspaneler. Längst till vänster verkar det ligga plattor till gasspisar. (Bild ur Västerås Stads Tekniska Verk 1861-1936 (Sven Drakenberg, 1936))

Sökes: liknande armaturer och glasskärmar. Tacksam för alla tips och iakttagelser!

Fotnoter:
1: Siemens-Schuckert: Sammelliste 1932 (Installationsgerät, Schaltgerät, Leuchten)

Plåten närmar sig upplösningstillstånd. Lite eltape förlänger livstiden tills vidare. Här kan det vara dags att lägga undan och bevara dem undan regn och rusk innan det är för sent. Dessa två exemplar är de enda jag hittills stött på och jag räknar inte med att se några fler.En snarlik armatur skymtar på dessa bilder tagna under tidigt 1950-tal (små förstorade utsnitt ur stora panoramabilder). Stolparna stod där redan under tidigt 1930-tal. Har ej kunnat fastställa om armaturerna då var de samma. En form av lykta förekom också på samma sorts smidda jugend-arm.


Föredömlig replika i samma stil som armaturer före 1940-talet, med en trogenhet som går på djupet: ljuskällan är vertikalt monterad till skillnad mot många andra fall av "nygamla" armaturer som mest brukar utgöra skal för en modern armatur. En detalj som skiljer från original är kabelinföringen som här djärvt riktats uppåt. Något som är otänkbart på en gammal armatur där man skulle ha utformat en böjd droppnäsa. Uppenbarligen skyddar den moderna kabelmuffen fullgott mot nederbörd (anser man). (Stockholm, foto 2003)