Vägbelysning på Kyrkbacken

Stadsdelen Kyrkbacken i Västerås undgick det utbredda rivningsraseriet på 1960-talet och renoverades istället, varvid det som vid tiden ofta av de styrande sågs som slum istället blev ett relativt "fint" bostadsområde. Idag utgör det vad man skulle kunna kalla Västerås "gamla stan" - en liten småstadsidyll mitt i staden. En stor del av Västerås centrum bestod förr av trähus men av det finns knappast något kvar. Det gör bevarade områden som detta desto viktigare.

Vid renoveringen på tidigt 1970-tal "nygammal-installerades" gammal belysning som ursprungligen suttit på trästolpar i staden. Det verkar röra sig om Elektroskandia ytterarm SDN 500 med ASEA gjutjärnsarmatur från 1930-talet - gamla redan då - och de kom att sitta kvar till september 2003 då de slutligen byttes mot armaturer från Noral som ger bättre ljus. Anläggningen kunde i praktiken när den byttes betraktas som unik och alla armaturer har tagits till vara - några i kommunens regi och resten i elmuseets trygga förvar.

Armaturerna byttes mot:

Noral "Nova IV"

Monteringsanvisning

Bytet föregicks av fyra års diskussioner; man tog även fram en ritning på en egen ny modell som skulle efterlikna de gamla men kostnaden att specialtillverka hamnade i storleksordningen 100000 kr så det slopades. Ibland är det väldigt noga!

Jag menar personligen att gamla originalarmaturer ger en helt annan känsla än någon nytillverkad variant kan komma upp till. Å andra sidan börjar de idag bli så sällsynta att det börjar kännas alltmer olämpligt att ha dem utsatta i offentlig miljö inför regn, rusk och vandaler. I den meningen fick det här projektet en lycklig lösning.


Armens konkavt rundade fäste är egentligen till för trästolpe eller hörnmontage och det är inte utan viss möda man lyckats fästa dem i väggarna: ömsom med små vinklade järn, ömsom med skruvarna inslagna i väggen med slägga i ren desperation...

Armaturerna kan faktiskt ha suttit på stolpar i samma område dessförinnan. Något snarlikt skymtar i en hög trästolpe på ett gammalt fotografi från området. Men de stod i många av Västerås stadsdelar. Den sista som fortfarande var i reguljärt bruk på trästolpe togs ned c:a 1995 och sitter förmodligen numera på en lycklig persons sommarstuga enligt elektrikern som gjorde jobbet - det fanns flera bud redan innan den tagits ned.

Bilderna här är framför allt ämnade att avspegla helhetsintrycket.


ASEA:s "mindre järnkon" med cylindrisk glasskärm av två storlekar (den mindre glasskärmen är uppenbarligen "vanligast". Stolp-/väggfästet har på många exemplar kabelinföringar för enkelledare med ebonitbussningar.


Ska sitta kvar: ASEA:s "större järnkon" urspr. för E40, på snirklig stång, med plastskärm (ej original). Monterad på gymnastikhuset byggt 1929. Väggfästet har kabelinföringar för enkelledare. Troligen är stången från 1929, armaturen bytt ett par decennier senare. En "one-of-a-kind"-kombination - armaturen brukar annars inte förekomma med denna svanhals. En närmast identisk stång förekommer vid en antik vägglampa, (så när som på vägg- och lampfästet).

Ljuskällorna var här länge glödlampor men byttes någon gång c:a 2001 mot lågenergilampor. Dessförinnan var lampbyte i stort sett en heltidsuppgift...

Den U-formade stången och fästet är egentligen tänkt för trästolpe, se:
gatlykta med U-formad stång, trästolpe.


Helsidesannons i ASEAs Tidning nr 1-2 1946 för motsvarande armatur försedd med mindre vanlig glasskärm á la "vinkupa" och större flack plåtskärm - den kombination som användes i ASEA:s Örjan-verkstäder på Hammarby i Västerås där små motorer tillverkades. Armaturen förekom 1937 vilket är klarlagt genom en gammal filmsekvens från Västmanlands Regemente, Viksäng, och många Västerås-gatubilder från 1930-talet.

Mer om själva armaturen finns på följande sida:
ASEA:s "järnkon"

Mer belysning på Kyrkbacken (som också byttes):
Vägskyltbelysning, Parklykta med "tak"

Se även "tratt" med glasskärm.

Tipsa mig. Vet du något ställe där liknande gatlyktor står uppe, ligger undanlagda eller håller på att rivas? Mycket tacksam för tips!