Vägbelysning med ASEA-armaturer i Bollnäs, mm

Längs några gator i Bollnäs stod ännu 2003 ett antal oförändrade belysningsstolpar från (troligen) 1940-talet i reguljärt bruk! Det rör sig om "ASEAs järnkon" med cylindrisk lilatonad glasskärm samt "ASEAs standard-armatur" med välvd lilatonad glasskärm och plastskärmar. Grönlackerade järnstolpar. Det är ovanligt - dylika stolpar brukar ofta vara ersatta sedan tidigt 1980-tal.

Armaturerna tillkom under 1930-talet och installerades här troligen under 1940-talet.

Jag menar personligen att gamla originalarmaturer ger en speciell känsla som ingen nytillverkad variant kommer upp till. Å andra sidan börjar de idag bli så sällsynta att det börjar kännas alltmer olämpligt att ha dem utställda i offentlig miljö inför regn, rusk och vandaler. Men dessa har klarat sig länge!


ASEAs "järnkon" i Ånge. Ljuskultur när den är som bäst! Glasskärmen tyvärr krossad några år efter att bilden togs och emaljskärmen därefter nedfallen varifrån den omhändertogs av mig.


Motsvarande med plastskärm

Mer om själva armaturerna finns på följande sidor:


ASEA:s "järnkon"

ASEAs "standard-armatur"

(i takmontage)


På en gata med 1920-tals(?)-villor:
 • ASEAs "mindre järnkon" med cylindrisk lilatonad glasskärm + emaljerad plåtskärm
 • ASEAs "standard-armatur" med välvd lilatonad glasskärm


  På en gata i ett 1940-/1950-talsområde:1

 • 5 st ASEAs "mindre järnkon" med cylindrisk lilatonad glasskärm + emaljerad plåtskärm
 • 4 st ASEAs "standard-armatur" med välvd plastskärm
  Notera ovanligt fundament med stolpen fastgjuten i rektangulär cementkloss.

  1 Datering: spritputsade fasader i olika kulörer, trapphus med vita fönsteromfattningar. Icke-rektangulära fönsterformer á la 50-tal.


  Grällsta: Tre exemplar av ASEA:s "mindre järnkon" med cylindrisk glasskärm sjunger på sista versen.

  Stolpen har på gammalt vis en avslutande plugg iskruvad i toppen. Man kan bl a se det på stolpar Vattenfall installerade kring kraftverksområden under 1930- och 1940-tal, Vattenfalls vägbelysning vid kraftverk.

  Tipsa mig. Vet du något ställe där liknande gatlyktor står uppe, ligger undanlagda eller håller på att rivas? Jag är mycket intresserad av att få veta!