Vägbelysning med Gebe-armatur

På landsbygden finns ännu en del ovanliga vägbelysningsföreteelser där modernisering inte prioriterats. Längs några vägsträckor i trakten av Höga Kusten finns ett litet bestånd från 1940-/1950-talet där man har monterat Gebe-armaturer från Sieverts Kabelverk med väggfäste på trästolpar. Alla sätt är bra utom de dåliga.

Armaturerna är som sig bör försedda med öppen plastskärm (möjligen glas i något fall?). Konceptet med öppen glasklocka bildade skola för utomhusbelysningen i Sverige med start i ASEA:s modell 3979 och de under 1920-talet importerade modellerna av utomhusarmaturer från Siemens och Disco i Tyskland.

Gebe-systemet var ett genomtänkt system av installationsmateriel som bestod av dosor med stiftsocklar där botten av dosan var en gemensam komponent som kunde kombineras med olika lock för att skapa kopplingsdosor, dragströmbrytare eller armaturer på ett smidigt sätt. Kupfästet på armaturerna var traditionellt en plåtring med två skruvar med lättrade muttrar men här ser vi en alternativ lösning där skärmen istället gängas på en 7 cm bakelitcylinder. Pga konstruktionen kunde denna variant endast förekomma vid öppna skärmar - det vore omöjligt att montera den på en sluten glob. Det är f.n. oklart varför man introducerade detta system (1930-/1940-tal) när det beprövade fästet redan fanns.


Observera getingboet i skärmen!

Dosan med förkopplingsdon under armaturen är märkt med Philips logotyp, senare tillkommen.

Denna armatur förekommer även i världsarvsstaden Visby (jämte "emaljtratten") där den under 2010 komer att restaureras och bevaras. Jag är glad att kunna bidra med reservdelar till detta projekt.