220 V stickproppar & uttag (bakelit)


Ojordat uttag & kontakt tillverkade av Alpha (1940-tal)


Kronkontakter (trepoliga kontakter för taklampor för att möjliggöra reglering av ljuset i två grupper). Modellen i metall och beige porslin (med klämfäste för ledarna istället för skruvar) är den allra första kronkontakten, introducerad 1915 av SEF (Svenska Elektricitetsverksföreningen) som del i deras standard-installationsmateriel och (liksom all SEF-materiel) tillverkad av ASEA. Teknisk Tidskrift, sektion Elektroteknik, november 1915, s. 123 har en artikel om denna (artikeln daterad september 1915).

SEF var en sammanslutning av 114 elektricitetsverk [Teknisk Tidskrift: Elektroteknik nov 1915 s. 135, skrifvelse till Konungen]Kron-uttag från SEF, motsvarande stickproppen ovan. Den allra första modellen av kronuttag (1915).


"Gristrynen", porslinsuttag 250 V 6 A


Droppskyddat uttag i porslin. Uttaget är nedåtriktat, för väggmontage. Vridströmbrytare med samma utförande förekom också.


Uttag från Alpha (Sundbyberg) med slipad glasskiva. För motsvarande strömbrytare med glasskiva, se Vipp- och vridströmbrytare

Jordade uttag i bakelit för utanpåliggande resp. infällt väggmontage. Sent 1940-1950-tal.


Ojordad stickkontakt (1940-1950-tal)


Propp och uttag för likström (med snedställda flatstift), tillverkat av ELO


Objekt kring sekelskiftet: (Foto: Niklas Biedermann. Art direction: JE.)

3-fas-uttag i porslin + stickpropp i trä resp. något hartsmaterial?:

Stickpropp och skarvuttag helt i porslin:


Se vidare Per Wendts elhistoriska samlingar som innehåller många fler modeller.