Elektroskandia stolparmatur "SEM 312" (1935-1942)

Stolparmaturer / parkarmaturer med ett "tak" på en bygel rakt över stolpen behandlas på flera sidor på denna website (Parklykta med "tak", glasskärm). Jag är stolt över att kunna presentera SEM 312 - en av de tidigaste armaturerna av typen. En efterföljare till den c:a 1928 introducerade modellen vid "Gatubelysning på Norrbro"

Armaturen förekommer i Elektroskandias katalog över belysningsarmatur 1942 men inte i huvudkatalogen från 1934 där i övrigt all belysning finns med. Det ringar in uppkomsten på 8 år när.

Den skiljer sig mot senare modeller genom sin storlek: 6 dm i diameter. Bara glaset mäter 23 cm. Övriga modeller brukar använda glas med standardfäste enligt "SEV-system" men glaset till SEM 312 passar så vitt känt ingen annanstans. Det har en fläns där tre skruvar trycker från sidan enligt gammal metod. Fästet kan vara opålitligt, speciellt med tiden, beroende på hur hårt man skruvat mot det dämpband (troligen av zink) som ligger mellan. Skruvarna har en tendens att rosta fast med tiden, varför glaset kan bli "omöjligt" att lossa i helt skick. Det är oerhört skört då det helt saknar stabilitet till skillnad mot t ex en glob. T o m skörare än välvda glasskärmar. Det betyder att det är mer sällsynt - varje helt glas bör betraktas som unikt! Att jag fick tag på först ett, sedan flera reservglas (med 50 mils avstånd!) är bara helt sanslöst och jag vill vädja till alla som stöter på ett helt glas att lägga på minnet var det finns. Snart finns inga kvar!

Användandet var långt från begränsat till parker - bl a sattes SEM 312 ofta upp vid kraftstationer; Sillre (togs i drift 1933), Krångede (invigt 1936), Gammelänge (1944), och anläggarsamhället som Krångede AB lät bygga upp vid Storfinnforsens kraftverksbygge i Faxälven (tidigt 1950-tal) är några.

Modeller med en fot i historien och ny teknik under skalet nytillverkas under 2000-talet.


Ditintills enda hela exemplaret jag sett, strax innan den byttes.

Taket sitter med hakar och vrids loss utan verktyg varefter man med stor skiftnyckel kan lossa bygeln från skärmen för enklare transport / förvaring. Notera att locket på stolpfästet vid bygeln bara ligger kvar löst av sin egen tyngd! Glasskärmen har ett dämpande metallband runt "midjan" där skruvarna trycker. (Elektroskandias katalog över belysningsarmatur 1942 innehåller även glas till andra armaturtyper som levereras med motsvarande zinkring.)

Elektroskandia katalog 115 B (1942) - Belysningsarmatur:


Belysningsstolpar vid Krångede kraftverksby (1936), skärmen bytt mot plast.


Armatur längs snedhissen vid Sillre kraftverk, byggt 1930-1933 av Kungl. Vattenfallsstyrelsen (sattes i drift mars 1933). Installerades några år efter kraftverksbygget. Glasskärmarna vandaliserades på 1990-talet.