Ramnäs Bruk

Ett besök i Ramnäs Bruk (del av Ekomuseum Bergslagen). Som vanligt med inriktning mot äldre elinstallationer. Skulle tippa att det delvis rör sig om 1910-talet, ev. tidigare.

Den gamla järnhanteringen ligger egentligen utanför denna websites område. Intresserade rekommenderas i stället ett besök.

Foto: John Eklund utom bild 2 räknat uppifrån från vänster: Niklas Biedermann

Information från Ekomuseum Bergslagen:

I Ramnäs har man producerat järn ända sedan 1500-talet. Det var Katarina Stenbock, änka efter Gustav Vasa, som lät bygga den första stångjärnhammaren här. Det var år 1590. Smedjan låg vid ett av vattenfallen i Kolbäcksån och kallades Kungshammaren.

Under 1600-talet byggdes här ytterligare fyra hammarsmedjor. Det var stångjärn man tillverkade. Råvaran, tackjärnet, kom ifrån masugnarna längre norr ut. Stångjärnet exporterades sedan ut till Europa. Under 1700-talet var Sverige världens ledande tillverkare av stångjärn.

Lancashiresmedja och valsverk

I mitten av 1800-talet moderniserades en av hamrarna i Ramnäs. Man införde lancashiresmidet som var effektivare och mer energisnålt. De andra smedjorna lades ned. Några år senare uppfördes valsverket och produktionen ökade ännu mer. Ramnäs blev en av de största stångjärnsproducenterna i landet.

Kätting

Det är framför allt kättingen som gjort Ramnäs bruk och samhälle känt. Det var år 1879 som man började tillverkningen. Utgångsmaterialet var det egna lancashirejärnet. Den första kättingsmedjan låg i slaggstensbyggnaderna en liten bit härifrån (nr fyra på kartan).

Idag drivs stålhanteringen vidare av tre företag. Här tillverkas kätting, men också diskbänkar och lyftkrokar.

Kraftverket

År 1897 byggdes den första elektriska kraftstationen i Ramnäs vattenfall. Tjugo år senare hade man byggt ytterligare två kraftverk. Det sista fick en ny kraftkanal vid sidan om den gamla åfåran. Fallen stängdes av med en damm och den sista smedjan lades ned, eftersom den inte längre fick forsande vatten till sitt hjul. Istället flyttades lancashireugnarna till valsverket. Där användes den nya elektriciteten från kraftverket. Året var 1917.

Ända fram till 1964 var lancashireugnarna i drift. Då var detta den sista lancashiresmedjan i både Sverige och världen. Valsverket drevs till 1970.

Strömsholms kanal

Ramnäs ligger invid Strömsholms kanal, byggd i slutet av 1700-talet. Kanalen binder samman sjöarna och vattendragen rån Smedjebacken till Mälaren till en enda vattenled. Sträckan är tio mil lång och har 26 slussar. Kanalen var viktig för bruket. Järnet lagrades i järnboden invid vattnet, sedan hämtades det av kanalbåtarna för vidare transport ut i världen. I järnboden finns det idag en utställning om kanalens historia.