Provmynt från Televerket

Provmynt från Televerket. De användes av reparatörer för att testa telefonkiosker (före telefonkortens tid) och finns i flera valörer, det här är en "enkrona".

För övrigt letar jag efter en äkta gammal mynttelefon från 1950-talet i grön plåt med bakelitlur och sladd förstärkt med spiral-lindad metalltråd. Tips mottages tacksamt.