Små porslinsdetaljer


Kabelkrok med C-formad porslinstrissa där kabeln nedlägges. Hittad under taknocken i ett flerfamiljshus byggt 1917. ("Knoppledningen" på små isolatorer ska ha föregåtts av s. k. krokspik och det här verkar vara en sådan, om än med skruvfäste). Repstumpen sitter som när den hittades (troligen ovidkommande - fanns ej på andra exemplar).


Isolatorer och kabelgenomföringar genom vägg, i porslin. För s k HVG-ledning (knoppledning). S k källarisolatorer med "skål".


Porslinstrissor (distanser) för väggmontage av dosor mm (1930-tal).
Se installerad ringledningstransformator. Kan underlätta service och tillägg av fler kablar bakom dosan. Man ansträngde sig lite extra på den tiden.


Kopplingsplintar (sockerbitar) i porslin