Introduktion

Nyheter / tidningsklipp

Bilder

Beskrivning (Västmanlands Läns museum)

Artiklar

Västerås gamla ångkraftverk

Artiklar om ångkraftverket

Här är det tänkt att äldre material som berör ångkraftverket så småningom ska kunna läggas ut.