Ångmaskinen från Forneby såg

Foto: John Eklund
(stäng detta fönster för att återgå)

Generatorn:

Pannan:

Ställverk / transformatorrum: