Ångmaskinen från Forneby såg

Foto: John Eklund
(stäng detta fönster för att återgå)

Övertäckning:

Rivning: