Ångmaskinen från Forneby såg

Första lyftförsöket:

Foto: John Eklund
(stäng detta fönster för att återgå)