Ångmaskinen från Forneby såg

Friläggning:

Foto: John Eklund
(stäng detta fönster för att återgå)