Ångmaskinen från Forneby såg

Exteriör:

Foto: John Eklund
(stäng detta fönster för att återgå)