Ångmaskinen från Forneby såg

Ångmaskinen:

Foto: John Eklund
(stäng detta fönster för att återgå)