Utomhus vinklad vägglampa, glasglob

Vinklad järnfot som placerar kupan i "hängande" läge. Vanligt vid garageportar, källartrappor, altaner mm. Ses oftast med klotformad kupa av samma typ som vanliga globlampor men förekommer i sällsynta fall med öppen cylindrisk kupa av samma sort som kan ses i industri- och utomhusbelysning.

Klassisk 1920- / 1930-tals-armatur, idag sällsynt i original.


Armaturer på det palatsliknande gamla Centrallasarettet i Västerås som stod färdigt 1927 (vars bygge då dragit ut på tiden ända sedan 1921). Identiska armaturer satt även på kringbyggnader (förekommer på gamla bilder). Exemplaret på bilden hade vid fotograferingstillfället den sista originalkupan i långstrimmigt s k  krokodilglas. Ett par år senare vandaliserades den och vid fasadrenovering 2008 förstördes kvarvarande armaturer (utom redan undantagna...) när byggnadsställningar sattes upp. De ersätts dock med nytillverkade "Värdshuslampan" enligt Gysinges benämning - en lyckad kompromiss.


1940-1950-tal


Ovanlig företeelse: vinklad "källarlampa" i lättmetall med plåtskärm och öppen plast(?)skärm. En armatur som lyckas befinna sig i gränslandet mellan 90° vinklade klotlampor för bostadsmiljö och större industribelysning. Knappast upphetsande antikt men rätt ovanligt.