Industrimiljöer

Blandade "överblivna" bilder från nedlagda industrilokaler och annat hårt och grovt, av begränsat allmänintresse.


F.d. elcentral i ett fallfärdigt ruckel där taket rasat in. Jag får visst aldrig nog.


Ännu en fabrikshall rivs (Augusti 2002). Denna gång tidigare tillhörande Metallverken, Västerås. Som om museiintendenten inte hade bättre saker att lägga tid på... I mitt nästa liv ska jag bli "flickfotograf".


Några Elektroskandia-centraler i bedrövligt skick, slaktade och rostade. Notera de ovanliga skåpen med indikeringslampor, med och utan lock. Samt ratten.


Ståltankar och bråte


Hopsamlade kvicksilverkällor
(Notera den ovanliga Hg-lampan av "amerikansk" modell.)


Tre sorters uttag


Industrisamhällets fallossymbol - skorstenen


Väggfläkt, troligen 1930-/tidigt 1940-tal (till höger liten modell)


Skitig fläkt! (motor: ASEA MBB)


Kulvertar under Emausverkstaden (ASEA, Västerås). Notera isolatorerna i taket, från en annan tid.