Impregneringsfrågan...

"Impregnering av trästolpar med kreosotolja har visat sig vara för vårt klimat effektiv som skydd mot röta och torde ge stolparna en livslängd av minst 40 år. Under krigsåren ha trästolparna i stor utsträckning impregnerats med arseniksaltlösning (Bolidensalt). Även denna impregnering synes vara effektiv."

Från boken "Statens Vattenfallsverk Under Fyra Decennier" (1948)

(Så nu vet du vad det är som luktar så gott.)

Bildbevis: