Linmonterad vägbelysning, 1946

Tre bortglömda armaturer omfamnas av vegetationen på en gårdsplan i Eskilstuna. Kabelns ena ände hänger i en skolbyggnad uppförd 1946. Det ger en mycket rimlig datering. I andra änden står fackverksstolpar, s. k. Bates-stolpar. De är varken svetsade eller nitade utan man har skurit i I-balken och sedan dragit isär den. Det finns inte många sådana stolpar kvar i Sverige!

Samma sorts stolpe finns vid följande vägbelysning med Siemens-armatur.

Lamphuset, troligen av silumin, kan ses som en efterföljare till ASEAs "järnkon". Månne kan armaturen historiskt placeras mellan "järnkonen" och följande trästolpar. Likt den senare, kan lamphållaren här justeras i djupled med två skruvar från utsidan (se bild). (Internt monterad på en skjutbar plåtskena).