Gatlykta med J-formad stolpe & plastskärm

En förr vanlig syn: vägbelysning med grönlackerad järnstolpe formad som "upp-och-nedvänt J" eller "metkrok". Det här är idag såvitt känt det enda exemplaret av denna armatur i Västerås, stående på bangården vid lokverkstaden. Tre snarlika/identiska togs ned 2001(?) från arbetarbostäderna vid gamla Ångkraftverket (då dessa renoverades och "bevarades" varvid elutrustningen for all världens väg...) och är omhändertagna av mig (inkl. kortade stolpar). Dessa har plastskärm gjord av El-Be medan jag hittills inte hittat beteckning på själva armaturen som möjligen kan vara gjord av Sieverts Kabelverk? Detsamma torde gälla denna. Troligen 1950-tal.

Mars 2004: Den ensamma stolpen ovan har skrotats vid schaktarbeten för utbyggnad av underhållsverkstaden. Ännu en bekräftelse på att det är de sista glömda resterna av en äldre epok som snabbt försvinner.

Meningsfullheten med dylika bilder kan annars i högsta grad diskuteras. Men det börjar nu bli regel att den äldre gatubelysning jag dokumenterar försvinner inom några år. Därför tycker jag bilderna känns viktiga.


1950/1960-tal
Högre kraftiga stolpar med vad som verkar vara en nära släkting till föregående armatur. Misstanken är att armaturen är avsedd för tak/väggmontage men här monterats på någon konverteringsmodul. Stolpen är av ovanlig modell, osedvanligt tjock i nederdelen och smalnar av där den sticks ned i det markplanterade röret.

Stolparna står på "Andra Sidan", Fagersta, och är de enda som blivit kvar när man bytte mot moderna tråkiga platta Philips-armaturer nyligen (c:a 2001). Noteras kan att endast en plastskärm är i original - den bortre på bilden är ersatt med en modernare, egentligen avsedd för "byhatt" (känns igen på att den är mer "avhuggen"). Modellen var typisk för Fagersta då den förr var en vanlig syn längs stadens gator.


Vid utbytet blev en enstaka illa åtgången lampa kvar stående undanskymd på en liten jordväg. Den står precis där mina förväntningar var som störst att hitta en bortglömd stolpe.

Se även Liknande modell av ASEA