Gatlykta med J-formad stolpe & glasskärm

Obs: Denna sida är ålderstigen - bättre material om gatubelysning är på väg...

Med start i de under sent 1920-tal från Tyskland importerade armaturerna från Siemens och DISCO (Dr.-Ing. Schneider & Co) och ASEAs banbrytande Nr 3979 från 1930 introducerades principen med öppna glasskärmar som kom att bilda skola för svensk gatubelysning under decennier. Gatlyktor från 1930- & 40-talet (före plastens tidevarv) hade vanligen en öppen cylindrisk eller välvd glaskupa. På den här sidan syns en variant med ASEAs standardarmatur för glödljus, med skärmfäste med s. k. SEV-system.

Lamphuset är i stort sett en cylinder av gjutjärn försedd med flack emaljerad plåtskärm och välvd glasskärm. På den tiden användes sällan specifika armaturer för gatubelysning. De var generella och modulärt uppbyggda på smidigt sätt och användes i många olika skepnader. Se verkstadslampa med glasskärm och traverslamporna.

Även stolpen, formad som ett upp-och-nedvänt slokande J, är av en typ som inte förekommer sedan några decennier. Den börjar å andra sidan få renässans i vissa nya modeller från tidigt 2000-tal.

Då man under 1990-talet börjat inse värdet i formgivningen av gamla lampor som dessa, har en ny flora imitationer dykt upp - se JCDecaux modell "Anderson". Dessa ter sig dock mest som ulvar i fårakläder vid jämförelse då de egentligen består av en bakom glas horisontellt monterad lampa med modern reflektor plus en plan verkanslös skärm påsmälld för att på långt håll försöka likna en äkta gammal skärm. Klent. Jag kan förstå att man vill ha högre effektivitet men kan det inte göras snyggare? Paradoxalt nog köps dylika modeller regelmässigt in till lugna platser där en trevlig atmosfär önskas, samtidigt som originalen rivs bort från de industrimiljöer där de fortfarande kan finnas.

Januari 2004: Stolparna på den understa bilden har bytts mot modernistiska armaturer med natriumlampa någon gång vintern 2003. Det börjar bli ett mönster att de stolpar jag fotograferar försvinner inom ett par år.

Emaljskärm & glasskärm = sällsynt

Trasig armatur, endast lamphuset kvar


Stolpe som moderniserats med "byhatt" för kvicksilverlampa

Tipsa mig. Vet du något ställe där liknande gatlyktor står uppe, ligger undanlagda eller håller på att rivas? Jag är mycket tacksam för tips!

Se även El-Be / Sievert GEBE-motsvarighet med plastskärm, "Tratt" med glasskärm &
trästolpe med luftledning


Några armaturbyten som omtalas på nätet: (förhoppningsvis inga rariteter)

I Karlstad byttes många gamla armaturer under 2001-2003.
Vi i Karlstad nr 4, december 2000 (Acrobat-fil, 1Mb)

I Göteborg byttes gatlyktor under 2001.
Vårt Göteborg, Mars 2001