1960-tals-gatubelysning med kvicksilverlampa

Gatuarmatur för kvicksilverlampa, bör vara från 1960-talet (möjligen 1950-talet?) vilket får anses som relativt tidigt även om kvicksilverlampor i någon form existerat under hela 1900-talet och började spridas under 1930-talet. Motviljan var stor mot dess monokromatiska ljus, varför det tog åtskilliga decennier innan de blev mer allmänna. Utvecklingen av ytterkolvens "lyspulver" bidrog till en mer människovänlig färgtemperatur.

Trästolpe med blankledning.

Se även gatlykta med U-stång, trästolpe