Idyllisk gårdsbelysning

På landsbygden kan man hitta enstaka gamla armaturer och exotiska kombinationer man sällan ser idag. Håll med om att dessa gemytliga stolpar både smälter in i och förgyller dessa idylliska miljöer. Att placera en lampskärm högt uppe, rakt över stolpen må vara aldrig så ineffektivt men otroligt gammeldags charmigt. En modern armatur skulle förstöra intrycket i dessa miljöer och ägarna kan skatta sig lyckliga som har kvar dessa klenoder. Lyran (ringen) har mest använts vid järnvägen men var en standardartikel som också förekommit som gårdsbelysning.

Gårdsbelysning under det tidiga 1900-talet kunde emellanåt vara av enklaste slag: en ensam glödlampa dinglande från en liten järnarm i toppen av en trästolpe i byns mitt eller vägarnas korsning. Något som kan sägas vara helt utrotat idag.

Bilderna är tagna 2002 men kunde lika gärna vara 60 år äldre (bortsett från 250W-gatlyktorna från tidigt 1980-tal i bakgrunden på översta motivet resp. 60-talsmotsvarighet i mittenmotivet). Det är många mil mellan bilderna.

"Trattskärmen" betecknades SEV / SEW eller SEG med glas ("Stockholms Elektricitetsverks modell"). Återfinns också vid bl a Vattenfalls vägbelysning och "J-stolpar" i Engelska Parken. Ringen och dosan är snarlik motsvarande på järnvägsstolpar.

Den nuvarande markägaren berättar att huset (utanför bild) byggdes runt sekelskiftet och ska ha renoverats 1939. Man kan ha dragit in el vid samma tillfälle. "Trattskärmen" förekom dock redan under 1920-talet.

På gångstigen från järnvägs-arbetarbostäderna ned till lokstallet (byggt 1876) i ett litet samhälle i Bergslagen hittar jag denna ensamma lykta som minner om svunna tider där den tittar upp ur vegetationen. Den har en gång matats av en syskonstolpe på gården längre upp, men blankledningen har fallit eller kapats. Byn är en del av Världsarvet. Frågan är om det även gäller lyktan.

Jämförelser ger vid handen att montageringen förefaller vara densamma som på järnvägsstolpar.

Här hittar vi ASEAs armatur av typ den mindre "järnkonen" från 1930/40-tal placerad i vad som verkar vara en hemgjord båge.