Elektrisk kamin

Elkamin från Elektraverken, uppskattningsvis från 1920-talet. 220V, S-märkt stickpropp (kan vara nyare). Elmatningen går via tre porslinsproppar som kan omflyttas för olika effekt.

Fotograferad i autentisk miljö sommaren 2002 där den ställts undan längst inne på vinden i Fryxellska skolans sedan länge avstängda gymnastikhus i Västerås. Dagen efter revs huset efter ett decenniums strider om bevarande kontra rivning av den illa åtgångna men arkitektoniskt viktiga Erik Hahr-byggnaden.

Huset hade ständiga problem med värmen, redan under sina glansdagar, så kaminen har nog varit välbehövlig.