Bilder ur Lärobok i Elektroteknik, SJ

Ur "Lärobok i Elektroteknik för Statens Järnvägars personal" från 1948

Uppifrån och ned:

Tack till Per Wendt, Malmö, för bilderna!
Per kan nås här: <per.wendt@compaqnet.se>

Bilderna tagna med digitalkamera på 10 centimeters avstånd. Med hopp om bättre versioner med flatbäddscanner?