Denna sida ser snyggare ut med Javascript på.

Antik el-litteratur,

fabriksromantik och industristofilism

Sagoböcker för aseabarn.

(uppdaterat 26 feb 2010)

Suggestiva verkstadsskildringar från industrialismens glansdagar är inte alls så stofilistiskt som man kan tro. Jag ser det som en förtrollad värld man vill sjunka in i och drömma sig bort till. Intresset är egentligen till stor del estetiskt - det fanns en tid när allt, precis allt, gjordes "vackert", ned till minsta skruv. "Vackert" i betydelsen klassicistisk ornamentik. Inte bara inom byggnadskonsten utan även ingenjörskonsten. I "Sammanbindnings-banan genom Stockholm" (1870) beröms en "särdeles vacker 30 hästars ångmaskin" ... "uti ett särskildt vackert maskinrum" som utgör "en prydnad för de i så många afseenden ändamålsenliga, och till sina proportioner vackra verkstäderna". STAL-grundaren Birger Ljungström ska ha satt minneslappar på konstruktörernas ritbord, där det stod: "Är Eder konstruktion onödigt ful?". I artikeln "Ur apparattillverkningens historia" i ASEA:s Egen Tidning nr 4-9 (april-sept) 1923, s 135-146, kan man läsa att "en viss lyx måste anses väl motiverad i våra maskinrum såväl som i våra privata bostäder". Det säger en del om tidsandan! Dåtidens industri och byggande hade en långsiktighet och permanens som försvunnit med dagens krav på snabb omställningsförmåga. I dag är tidsperspektiven annorlunda och ett kontor kan lika gärna byggas av manskapsbodar och inredas med gipsskivor eftersom verksamheten kanske förändrats totalt inom 10 år. Det tidiga 1900-talets generationer omgavs av klassisk skönhet vart de sig i världen vände. Jag tror människor var lyckligare förr, kan man bli annat? Det kanske uppvägde de arbetsförhållanden som rådde för dem som slet ut sig i fabrikerna...

Tematiskt grupperat.

ASEA: Modern Ljusteknik (upplaga 2, september 1927)
Uppfinningarnas Bok 1927
Uppfinningarna (8 band, 1926)
Vetenskapen och livet (magasin för vetenskaperna och deras tillämpningar i det moderna livet, redigerat och illustrerat för alla) (årgång 1918 + 1920)
Underbara Uppfinnarbragder - Vad stora svenskar uträttat (John Janson, 1948)
Strövtåg i svensk industri - Tekniken förr och nu (Vad Vi Veta 20) (Ew. Sterner, 1926)
Statens Vattenfallsverk 1928-1938 (Bibliofilupplaga nr 24 av 2000 ex)
Statens Vattenfallsverk Under Fyra Decennier (1948): Utdrag: bilder på kraftverk | Kap. 39: Bostäder och sociala åtgärder
Instrumenttavlor (Hermods korrespondenskurs 1911)
Förteckning över godkänd installationsmateriel den 1 juli 1932 (SEMKO - Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten A.-B.)
Tekniken - handledning och uppslagsbok för alla tekniskt intresserade (auktoriserad översättning från "Das kleine Buch der Technik", fjärde upplagan, 1905) (G. Neudeck, kejserlig marin- och skeppsbyggmästare, 1909)
Elektricitet och Magnetism (Peder Lobben, Svensk bearbetning: G. Nyman, 1922)
Elektriciteten, Andreen & Holst (upplagor 1907 + 1912)
Elektriciteten och dess användning för belysning och kraftöverföring - En populär framställning, Karl Wallin, 1896
Naturkrafterna och deras användning: Elektriciteten och dess tekniska tillämpningar, Wilhelm Beck, ingenjör. Auktoriserad översättning och bearbetning efter originalets sjunde upplaga (1910) av Oscar Heinrich Dumrath. Kommanditbolaget Nordiska Bokförlaget, Erdheim & C:o, 1921, Svenska Tryckeriaktiebolaget 1919)
Elektroindustrien - dess utveckling och betydelse (Bertil Traneus) (Natur och Kultur, upplaga 1 1922 + upplaga 2 1926)
Elektrotekniken (Gunnar Reiland, under medverkan av Valter Tengborg, Olof Lodén, Karl Wennström, Nils Evermark, Georg Rosén m.fl., A.-B. Nordiska Bokförlaget Erdheim & C:o 1937)
Elektroteknisk Handbok (4 band), J. Körner, E. Lundström, Chr. Beck-Friis m fl (Natur och Kultur, 1941-1942)
Elektriska motorer och motoranläggningar (Julius Körner, 1928)
Elektroteknisk Handbok (band I) - Anläggningar för lägre spänningar, Erik Lundström, Richert von Koch (1956)
ASEAs Tidning / ASEAs Egen Tidning årgångar 1909-1915, 1919 - 1946 + 1948 + N:o 3/juni 1916 + N:o 6/december 1917
[ Saknar 1938/6, 1939/2, 1941/1+2, 1942/3, hela 1947 ]
ASEAs Cirkulär 1909 + 1913-1917 (cirkulär N:o 262-311 + 4000-4150 samlade årsvis i mappar med relief-tryck, 1913 signerade av JSE. Saknar troligen 4151-4159 under 1917 + 4047 under 1913)
ASEA: Våra tillverkningar (andra upplagan 1943 + tredje upplagan 1952)
ASEA: Our products (engelsk upplaga av ovanst.) (1955)
ASEA Pamphlet No. 637 (engelsk presentation och produktförteckning, 1931)
ASEA:s Handbok no. 1 - Elektroteknikens grunder i kortfattad och populär framställning (1918)
ASEA:s Handbok no. 2 - Lag och författningar angående Elektriska starkströmsanläggningar (4:de upplagan, juni 1920)
ASEA:s Handbok no. 3 - Beteckningar och benämningar för storheter och måttenheter inom elektrotekniken (1919)
ASEA:s Handbok no. 11 - Instruktion för montörer vid Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (1919)
ASEA Handbok 15 - Överströmmar och deras verkningar (1928)
ASEA: SKF significa o rolamento preciso no logar preciso - Offerecendo os Motores Electricos "ASEA" (Companhia SKF do Brasil) (1926)
ASEA: Instalacion, maniobra y entretenimento de los Motores de Induccion con rotor en circuito-corto (1930)
ASEA: Instrucciones para el servicio de motores y aparatos eléctricos "ASEA" (c:a 1930)
ASEA: Automatic Starters and regulating devices on motors for industrial service (kontaktorer mm med marmor som isoleringsmaterial) (1928)
ASEA: Instructions for installing and operating Precision gears combined with ASEA motors and generators (1927) (stämplad i Bombay)
ASEA: Instructions for installing and operating Three-phase commutator motors for driving ring spinning machines (Pamphlet No. 605) (1928)
SJ: Elektrifieringen av statens järnvägar - Två orienterande föreläsningar (Dec. 1924)
SJ: Elektrifieringen av statens järnvägar - Beskrivning (Kungl. Järnvägsstyrelsens elektrotekniska byrå) (andra omarbetade upplagan, 1932)
SJ: Elektrifieringen av statsbanelinjen Stockholm-Göteborg (1926)
ASEA: Västra Stambanans Elektrifiering (1926) (Nr 45 av 100 numrerade exemplar, skinnband med förgylld dekor, helt guldsnitt, med brev från Sigfrid Edström till 1:e byrådirektör K.E. Nylander)
ASEA: Porjus kraftverk och Riksgränsbanan (1915) (blått gulddekorerat skinnband med helt guldsnitt och inre denteller, med brev dikterat och underskrivet av Sigfrid Edström till landshövding greve Hugo Hamilton)
ASEA: Kraftanläggningen vid Trollhättan (beskrifning utgifven af Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås) (1911)
ASEA: Trollhättan Power Plant (1912) (ovanstående på engelska)
ASEA: Imatra Power Plant, Finland (1930)
Norrfors Kraftverk 1926 - 1931 (Fotoalbum, 26 kartongark med text och 20 s/v fotografier, 1 karta, 1 ritning och 8 tabeller)
ASEA 1883-1908 (Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget Westerås 1883-1908)
ASEA 1883-1933 - ett elektriskt halvsekel
ASEA 1883-1948 (tre band)
ASEA 1883-1983: ASEA under hundra år
ASEA 1883-1983: Teknik i ASEA
ASEA 1883-1983: Från Wenström till Amtrak - Profiler och händelser ur ASEAs historia
ASEA 1883-1983: Electrifying Experience
ASEA: Ludvikaverken 1900-1950
ASEA: Elektriska industrien i Ludvika 1900-1918 (Magnet, Holmia, FEA, NFEA - Nya Förenade Elektriska Aktiebolaget)
ASEA: Installationsmateriel (1905) (starkströmskatalog + svagströmskatalog)
ASEA: Installationsmateriel (1909)
ASEA: Installationsmaterial (april 1917) + prislistor 1918
ASEA: Bruttoprislista på installationsmaterial 1928 (31 augusti 1928) (ej ill.)
ASEA: Bruttoprislista på installationsmaterial 1930 (15 augusti 1930)
ASEA: Zinkledningar (1 sept 1918) (kristidsmaterial) + Isolerade Kopparledningar 1918 (enstaka blad)
ASEA: Installationsmaterial (15 november 1934) (Supplement till IM-katalogen 12 febr. 1934)
ASEA: Installationsmaterial (16 november 1936) (Supplement till IM-katalogen av den 12 februari 1934)
ASEA: Bruttoprislista och nyheter på Installationsmaterial (15 januari 1938)
ASEA: ASEAs Motor-katalog (Broschyr N:o 527) (1914)
ASEA: ASEAs Motorgeneratorer för benzin (+accumulatorbatterier, instrumenttavlor) (1914)
ASEA: Elektriska Ugnsanläggningar (1920)
ASEA: Elektrisk Armatur (1902, katalog No. 3)
ASEA: Armatur (1942)
ASEA: Kapslade apparater och gruppcentraler för belysning och kraft (mars 1932)
ASEA: Baka Koka Stek Elektriskt (spisar, kokplattor, snabbvattenvärmare mm) (16s, 1945)
Elektrisk Matlagning (FERA, Föreningen för elektricitetens rationella användning, 1939)
Technical Achievements of ASEA Research (1946)
ASEA Research: Cost calculation and cost accounting in the manufacturing industries (Ragnar Liljeblad, 1962)
ASEA: Villa Asea 12 dec. 1908 - 12 dec. 1928 (häfte med JSE-monogram med invigningstal, bön, dikter, omslag av fotopapper med originalfotografi)
ASEA: Vilohemmet Kärrgruvan (8s, 1941)
ASEA: Ditt mål: ett riktigt yrke (ASEA Industriskola jämnar vägen) (1954)
ASEA: Ordningsföreskrifter för tobaksrökning vid Västeråsverken (December 1959) (Tidstypisk skrift från tiden då ASEA införde(!) rökning på jobbet. Se även Vi Aseater nr 11 1949 för mer komik.)
ASEA: Högeffektcentrifugering av socker (7264, trol. 1951)
ASEA: A presentation in words and pictures (7400 Ea, 1955)
ASEA: The ASEA Foundries at Västerås (1957)
ASEA: The Hölleforsen Power Station (reprint from ASEA Journal No. 5-6 1951) (7261 E, 1951)
ASEA: Harsprånget (tjock broschyr på engelska om kraftverket) (7350 E, 1954)
ASEA: The Harsprånget Generators (1954)
ASEA: Ratio Regulators (reglertransformatorer) (1931)
ASEA: Description of Generator (generell beskrivning för köpare av stora maskiner) (ca 1959)
ASEA: Transformers all over the World (1959)
ASEA: Series Capacitors for Distribution Networks (1954)
ASEA: Recent Development of Bearings and Lubrication Systems for Vertical Generators (Sven Gynt, 1951)
ASEA: Practical Calculation Methods for Determining Short-circuit Currents in Three-phase Networks (1948)
ASEA: En studie ur Aseas Förvaltningsberättelser åren 1913-1923 (Gust. Bergendal 1925)
ASEA: Voltage Control of large synchronous machines (1953)
ASEA: Det Svenska 380 kV systemet (7211, 1949)
ASEA: The Swedish 380 kV Transmission System (7211 E, 1949)
ASEA: The Swedish 380 kV Transmission System (7211 Ea, 1954)
ASEA: Små asynkrona växelströmsmaskiner (Cirkulär XII.1, 1929)
ASEA: Skötsel och vård av synkronmaskiner med tillbehör (Broschyr Nr 618, 1929)
ASEA: Uppställning, skötsel och vård av trefaskommutatormotorer för drift av spinnmaskiner (Broschyr Nr 606, 1928)
Vattenfall: The Swedish 380 kV Transmission System (Publication No. 1, 2nd revised ed. 1952)
Vattenfall: A Comparison of Costs for Power Transmission at 220 and 380 kV (Publication No. 4 1950)
Vattenfall: Sweden - Land of Long Transmission Lines (Publication No. 10, 2nd revised ed. 1953)

Sieverts Kabelverk - pärm:

A: Kablar och ledningar:
B: Gebemateriel, lysrörsarmatur, ATU-armatur:
C: Servismateriel: Prislista 534 (15 januari 1944)
D: Installationsmateriel: Prislista 535/2 (1 juni 1946)
E: Förläggningsmateriel: Prislista 536/1 (1 juni 1946)
I: Kondensatorer: Katalog 537 (15 januari 1944)
K: Kabelskåp:
L: Kabelmuffar: Prislista 539 (15 januari 1944)
M: L.M. Ericssons elektricitetsmätare: Prislista & Katalog 540 (15 januari 1944)
T: Tabeller: Katalog 541 (15 januari 1944)

ASEA-pärmar:

ASEA-småskrifter:

Mappar med broschyrer mm:

Brev mm:

ASEA-STAL: Turboelektrisk Lokomotivbelysning (1933)
STAL: Ångturbingeneratorer (+ STAL Gegendruck-Dampfturbinen, gegenläufige Bauart Type DM) (1928)
STAL: Some STAL Steam Turbogenerators in Japan (tryckt på japanska) (1926)
STAL Back Pressure Turbine (Gadelius & Co., Ltd) (tryckt på japanska) (1929)
STAL: Steam Turbo-generators managing instructions (tryckt på japanska) (1926)
STAL Steam Turbines 1913-1933 (20 years experience in development...) (1933)
STAL Handbok No 5 (Turbogenerator och Kondenseringsmaskineri) (1921)
STAL Handbook No 5A (Theory and general description of STAL double rotation turbine with generator and condenser) (1927)
STAL Handbuch No 51 (Theorie und allgemeine Beschreibung der STAL-Gegenlaufturbine mit Generator und Kondensator) (1932)
Gadelius: Steam accumulator ... (tryckt på japanska) (1929)
Kraftproduktion inom värmeförbrukande industrier (Särtryck ur Teknisk Tidskrift, Gustaf Lönnegren, 1938)
Japansk broschyr om turbiner (STAL?) (c:a 1927)
Ruskin power development (The Ruskin power station) (1930)
Water Powers, British Columbia, Canada (1931)
M. Hilpert & Co. / MHC, Rio de Janeiro: Turbinas Hydraulicas (I P Morris) (Catalogo 1924)
El Progreso de la Ingeniería (Revista mensual publicada por el "Verein Deutscher Ingenieure", "Verein Deutscher Eisenhüttenleute", "Verband Deutscher Elektrotechniker") (Auslandverlag GmbH, Berlin, No. 5, Mayo 1924)
(Udda skrift med artiklar om malmseparatorer, kvicksilverlikriktare, undervattenskablar, malmbanan Kiruna-Riksgränsen och massor av tyska annonser på spanska. "Eisenhüttenleute" är förresten ett skönt ord, i klass med "Grosskesselbesitzer".)
The Transverter (The English Electric Company Limited. Reprinted from "Engineering" May 2, 1924)
Svenska Ackumulator Aktiebolaget Jungner: NiFe-ackumulatorn (1923)
Svenska Ackumulatoren A. B. Jungner: "Ni-Fe" Acumuladores Eléctricos Ferro-Niquel, Sistema Jungner (c:a 1923)
Svenska Ackumulator Aktiebolaget Jungner: NiFe-ackumulatorn - reservdelar och tillbehör (1954)
SKF: Boletin Sudamericano SKF 1921
SKF: Boletin Sudamericano SKF 1922

SKF: Companhia SKF do Brasil - cirkulärblad på portugisiska:

LM Ericsson - Ermi: Elektriska Mätinstrument (1953)
AGA och dess tillverkningar (1952)
Populär framställning om Elektrisk Belysning med 56 träsnitt (upplysningar och råd för en hvar som har eller ämnar anlägga elektrisk belysning.) (af ***mb*** Civilingeniör.) (1891)
Elektroholm: Teknisk Armatur och Nyttobelysning (1942)
Elektroholm: Elhå-armaturer 1943 - 1944 (hembelysning)
Tungsram: Dvärglampor (enkelblad) (januari 1943)
Philips: Huvudkatalog över Philips' tillverkningar juni 1922 (N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland) (glödlampor, armaturer, röntgenrör)
Philips: Glödlampor och urladdningslampor (1946)
Philips: Vi som säljer Philips nr 2 1960 (Philips Rosalux) (1960)
Philips: Ljusboken 1970
Elektroskandia: Lampor (IM 34 Upplaga 2) (augusti 1947)
Elektroskandia (Skandia): Huvudkatalog (1934)
Elektroskandia: Pumpar (1937)
Elektriska Aktiebolaget Skandia: Nyheter i Installationsmateriel 1932-1933 (Lista 78A, supplement till lista 78) (15 oktober 1932)
Elektriska Aktiebolaget Skandia: Bruttoprislsta Nr 78B (Elektrisk installationsmateriel, Midgårdsbelysningar, Automatsäkringar, Kok- och värmeapparater) (25 oktober 1932)
Elektriska Aktiebolaget Skandia: Gjutjärnskapslad Materiel (Katalog och prislista nr 86) (15 oktober 1932)
Elektriska Aktiebolaget Skandia: Kandem-armaturer (Körting & Mathiesen) (Katalog och prislista nr 87) (15 oktober 1932)
Bauhausleuchten? Kandemlicht! / Bauhaus Lighting? Kandem Light! (J. A. Binroth, K. Heise, P. Kleine, U. Krüger, K. Struve, O. Thormann, K. Weber 2002)
Verdandis Småskrifter 224: Landsbygdens elektrifiering (Albin E:son Norrgård) (1919)
Landsbygdselektrifiering (Torsten Holmgren, f.d. Överingenjör vid Trollhätte kraftverk) (Handbok för Elektrotekniker III) (1922)
Luth & Rosén:s Elektriska AB: Landsbygdens Elektrifiering (1918) (Några upplysningar och råd med avseende på elektrificeringsarbeten å landsbygden, jämte översikt över gällande tariffer och debiteringssätt)
Elektromotorer och deras användning (bearbetning från E. A. vorm. Schuckert & C:os tyska upplaga af Luth & Roséns Elektriska Aktiebolag, Stockholm) (1898)
Dynamo-Electric Machinery (Silvanus P. Thompson / Finsbury Technical Manuals, 1905)
Luth & Rosén: Electrica (kvartalsnyheter från Luth & Rosén) årgång 1927 (startåret) - nr 1 1931 (sista året), saknar nr 2-4 1931. (2 ex. på engelska varav en stämplad i Shanghai)
Luth & Rosén: Helical geared motors (Uggla system) (price-list No. E. 4001e, july 1923)
Luth & Rosén: Referenslista för telfer (prospekt No. H. 3002, juli 1928)
Luth & Rosén: Telfervagnar och telferblock (Referenslista, Prospekt No. H. 3001, januari 1925)
Luth & Rosén: Telfern - det moderna transportmedlet (Prislista No. H. 4006, maj 1930)
Luth & Rosén: The Telpher - the modern conveyance List No. H. 4006e, february 1930)
Luth & Rosén: Helical Gear-boxes Uggla system, C - description (List No E. 3013e, c:a 1928)
Luth & Rosén: Couplings, D - description (1928)
Luth & Rosén: Couplings, G - tables (1929)
Luth & Rosén: Telphers (tryckt på japanska) (1930)
Luth & Rosén: Telphers (manuskriptet till ovanst. broschyr, på engelska före översättning till japanska, blåkopia) (1930)
Luth & Rosén: Rules for the operation and care of Ludwigsberg Refrigerating Plants with ammonia compressor (Prospect No. K. 5001e, November 1925)
De Tekniska Vetenskaperna (D•T•V) - Maskinteknik IX: Kylteknik (E. Hubendick, 1921)
AEG: Prislista maj 1917 (sammandrag af vanligast förekommande installationsmaterial)
AEG: Prislista februari 1922 (utdrag ur speciallistorna)
AEG Handbok för Elektriska Ljus- och Kraftanläggningar (1922)
AEG Hilfsbuch für Elektrische Licht- und Kraftanlagen (2. Ausgabe, 1925)
AEG Handbok för Elektriska Ljus- och Kraftanläggningar (översättning från 4:e tyska upplagan, 1943)
AEG: Elektrizität in der Textilindustrie (Elektrischen Antriebe, Beleuchtung, Kraftzentrale, Schaltanlagen, Leitungen...) (1922)
AEG Progress Vol. IV, No. 12 (December 1928)
Siemens Zeitschrift Heft 12, Textilheft (Jahrgang 5, Dezember 1925)
Siemens-Schuckert: Sammelliste 1932 (Installationsgerät, Schaltgerät, Leuchten)
Siemens: Transportabla mätinstrument (1930) (Prislista M30 Sid. 85-100 Del 3)
Siemens: Mätbryggor & Galvanometrar (1931) (Prislista M30 Sid. 101-138 Del 4)
Siemens-Schuckert: Der Ruths-Speicher in der Zellstoffindustrie (Sonderdruck aus "Wochenblatt für Papierfabrikation") (1927)
J. Ruths, D. Sc. (AB Vaporackumulator): Steam Accumulator (A paper presented at the first World Power Conference, held in London, July 1924)
The Ruths Steam Accumulator (Reprinted from the Transactions of The Institution of Engineers and Shipbuilders in Scotland) (Alfred J. T. Taylor, 1925)
The Jet-wave Rectifier (An account of its constructional development during the years 1919-1929) (Jul. Hartmann, Danmarks Naturvidenskabelige Samfund, 1931) (om kvicksilverstrållikriktaren - än mer exotisk och okänd teknik än kvicksilverånglikriktaren)
Westinghouse International: The Engineering Achievements of the Westinghouse Electric Company 1925
Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf: Electric Lighting Poles (Arc Lamp Poles) (May 1926)
Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf: Poles for Transmission, Telegraph, Telephone, Tramway etc. (May 1926)
Sieverts Kabelverk: Vulkaniserade Ledningar m. m. (1926)
Sieverts Kabelverk: Prislista Gummiblyledningar med garnityr, Sieverts System (1926) (med "garnityr" avsågs installationsmateriel)
Kuhlman Electric Co: Transformers Catalog No. 27 (1913)
Ganz & Co (Eisengiesserei- und Maschinenfabriks-Actien-Gesellschaft): Die Vertheilung der Elektricität nach dem System Zipernowsky, Déri, Bláthy (1889)
Ganz Electric Company Limited: Electricity in Mining Work (Budapest, 1928)
W. T. Henley's Telegraph Works Co., Ltd., London: General Information Section A (November 1927)
Svenska Neon AB 16-sidig broschyr (1935)
Kungslampan och rationell elektrisk belysning - Aktiebolaget Elektraverken, Stockholm 1927 (Wezäta, Wald. Zachrissons boktryckeri A.-B., Göteborg)
Megaphos - den idealiska belysningsarmaturen för alla ändamål. A.-B. Megaphos, Malmö (Einar Bäckström Metallvarufabrik) (1933)
Elektrisk Belysningsarmatur (Nils G. Wollin) (särtryck ur Svenska Slöjdföreningens Årsbok 1928)
Konstgjord Belysning (Oscar Lindén, 1925)
Världsmonopolet i Glödlampor (utgiven av KF / Kooperativa Förbundet strax innan Luma bildades) (Anders Hedberg, andra upplagan, 1930)
Luma: En rundvandring genom Luma - Sveriges största lampfabrik (1954)
NEA - Nordiska Elektriska Aktiebolaget, Malmö: Starkströmsmateriel ("Världskriget har förorsakat Kol- och Fotogenbrist") (oktober 1917)
Bröderna Engströms Elektriska Aktiebolag: Samlingslista Nr 32 (Juni 1943)
Joel Olssons Elektriska Aktiebolag: Linjemateriel (Katalog nr 40) (1945)
(= Bröderna Engströms & Joel Olssons El AB (BE & JO) = ELJO = Lexel Electric, numera Schneider Electric)
Å. W. Johansson, Fristad: Elmateriel (Katalog 1953-1954)
De Lavals Ångturbin: Pumpteknik (1951)
STAL-Laval Turbin AB: Fjärrvärmekraft (1966)
STAL-Laval Turbin AB: Moderna ång- och gasturbiner (Kjell Thorén, c:a 1960-tal)
Zander & Ingeström: IMO-pumpen (1933) (Sillre kraftverk mm)
Zander & Ingeström: Zetapumpar (de Laval centrifugalpumpar typ Zeta) - användningsområden (1934) (maskinrumsbilder, Vesans invallningsföretag mm)
JMW - Jönköpings Mekaniska Werkstad: Steam Turbines (1920) (framsida saknas)
Teknisk Tidskrift - afdelningen för Mekanik & Elektro. 1905-1907
Teknisk Tidskrift - Elektroteknik 1913-1916 (utgifven af Svenska Teknologföreningen med understöd af staten och letterstedska föreningen) Centraltryckeriet, Stockholm
Teknisk Tidskrift - Mässnummer 1920 (SKF, Göteborg) (Radiotelegrafi, Vapor-Ackumulator mm)
Utjämningsanläggningen för Sandvikens Jernverks Aktiebolag (Aftryck ur Teknisk Tidskrift 1909) (Nils Westberg, 1909)
Ingeniören - Tidskrift för praktisk teknik (årg 1914 inbuden, omslag ej medbundna + juli-dec 1915 lösnr) ("De elektriska landscentralerna" mm)
Elektroteknikern - tidskrift för "ljus och kraft" (Elektriska Energiföreningar och Verk, Installatörer samt Teknici) (N:r 7 + 12 1925)
Svenska Industriella Verk och Anläggningar - Illustrerad teknisk tidskrift (Årg. 5 Häft. 10 (Seriehäfte N:o 54)) (Redaktör och utgifvare: Gunnar Ekerot, Redaktion och Expedition: Regeringsgatan 32, Stockholm) (1900)
Röntgenografiens användbarhet för kontroll av järn och stål (föredrag vid Jernkontorets tekniska diskussionsmöte den 30 maj 1931) (avtryck ur Jernkontorets annaler för år 1931 sid. 49-85)
Elektriciteten som värmekälla (Dr. Pehr af Bjerkén, Elektriska Aktiebolaget Volta, 1917)
Ljuskultur (Svenska Föreningen för Ljuskultur) årgång 11-13, 1939-1941 + årg. 16-20 1944-1948
Lys i industriens tjeneste (Dipl. ing. Lars Berg, Norske Elektrisitetsverkers Forening, 2net oplag, 1935)
Vägsignaler och andra säkerhetsanordningar vid korsningar i plan mellan järnväg och väg (1930)
Montering av elektriske installasjoner (Lorentz L. Sommerud, 1949)
Den Elektriske Installatören (J. von Sydow 1940)
En brandsäker lantgårdselektrifiering (Karl Jungholm, 1923)
Elektriska Installationer i Fuktiga och Brandfarliga Lokaler (utarbetad av kraftkontrollen i Malmö på uppdrag av Sieverts Kabelverk, Sundbyberg 1929)
Svenska Teknologföreningen: Förslag till Normer för isolerade ledningar (Elektriska standardiseringskommitténs meddelanden N:r 1) (Bilaga till "Elektroteknik") (mars 1920)
Svenska Teknologföreningen: Normer för isolerade ledningar (Elektriska standardiseringskommitténs meddelanden N:r 1) (1920)
Svenska Teknologföreningens handbok IX: Normer för elektriska maskiner och transformatorer (1920)
Svenska Teknologföreningens handbok XI: Regler och råd beträffande Isolation, jordning, öfverspänningsskydd o. d. vid elektriska starkströmsanläggningar (1919)
Svenska Teknologföreningens handbok XXVIII: Bokstavsbeteckningar inom elektrotekniken (1920)
Kemiska Fabriken Dr. Ernst Harbeck AB, Partille: Priskurant maskiner, apparater och övrig material, kemiska preparat för elektrogalvaniska anstalter, metallfärgning, slipning och polering (1939)
Axel Sahlström, Norberg: Priskurant 1913-1914 å elektr. ficklampor, momentbelysningsartiklar m. m. (Katalog A) (Medföljer "Elektriska Nyheter")
Stockholms Belysning Utgifven med anledning af Gasverkets femtioåriga tillvaro den 18 december 1903 (andra upplagan) (Öfveringeniören Adolf Ahlsell, ing. Arvid Knös, ing. Ragnar Lewin, öfv.ing. Arvid Hjortzberg, prof. A. Werner Cronquist) (K. L. Beckmans Boktryckeri, Lindmanssons Bokbinderi A.B.)
Handbok För Montörer vid Elektriska Belysnings-Anläggningar (S. Freiherr von Gaisberg, övers. från Tyska: Wahlfrid Larsson. Stockholm, Gustaf Chelius, Andréens Boktryckeri-Aktiebolag 1897) + Femte svenska upplagan 1910 (auktoriserad öfversättning och bearbetning från trettiosjunde omarbetade och tillökade tyska upplagan)
Handbok För Montörer vid Elektriska Starkströmsanläggningar (S. Freiherr von Gaisberg, översättning av Wahlfrid Larsson. Nionde upplagan, omarbetad efter originalets 78:de upplaga och ånyo tillökad med hänsyn till svenska förhållanden av Folke Ericsson, civilingenjör, lektor vid Örebro Tekniska Gymnasium. Aktiebolaget Chelius & Co. Stockholm 1921 (Kurt Lindberg Boktryckeriaktiebolag, Stockholm))
Skötsel af Maskiner med särskild hänsyn tagen till elektriska belysningsanläggningar - lättfattliga anvisningar för fabriksegare samt deras eldare och maskinister (Carl von Malmborg 1893)
Hermods Korrespondensinstitut, Malmö:

Hermods: Elektrisk Belysning (Ivar Folcker, 1951-1952)
NKI-skolan: Belysningsteknik (Gunnar Nilsson, 1945)
Svensk Reklam - Svenska Reklamförbundets Årsbok 1931 (inkl Ljusskyltens Teknik av Ivar Folcker)
Det elektriska ljuset på Stockholmsutställningen 1930 (papperskopia) (Ivar Folcker, Gunnar Nilsson, Svenska Föreningen För Ljuskultur)
Ångmaskinlära (W. V. Forsman. Tredje upplagan, fullständigt omarbetad av Emil Saraoja, Tekniska Högskolan, Helsingfors, 1916)
Värme Ventilation och Sanitet (2 band) (Gregor Paulsson, Harald Elvin, Axel Theorell m fl, 1940)
Hermods: Värme- och sanitetsteknik för montörer (Rolf Källström, 1970)
NKI-skolan: Lärokurs i Hissteknik (utarbetad av Albert Veige, Civilingenjör, 1942)
NKI-skolan: Elektriska ackumulatorer (Sven R. Almkvist, 1942)
NKI-skolan: Gjuterimaskiner (1940-1950-tal)
STK (Sveriges Tekniska Korrespondensinstitut, Malmö): Elektroteknik - Likström (1919)
STK (Sveriges Tekniska Korrespondensinstitut, Malmö): Elektroteknik II - Växelström (1915)
STK (Sveriges Tekniska Korrespondensinstitut, Malmö): Elektroteknik - Lampor, Ledningar m. m. (1914-1919)
Kvicksilverströmriktaren, dess teori och arbetssätt (KTH-kompendium) (Emil Alm 1940)
Fysiken - Läran om magnetismen och elektriciteten, bearbetning förnämligast efter Ganot "Traité de Physique" af A. H. Fock (1860) (främst experimentell ellära men även tidiga generatorer!)
Elektricitets-Lära (för undervisning i Minväsendet vid Kongl. Flottan) utarbetad af J. F. Lagerlund (lektor vid Kongl. Sjökrigsskolan), Central-Tryckeriet, Stockholm, 1880
(Frånvaron av industriell el vid denna tid är tydlig. Boken handlar främst om experimentell "fysikalisk" ellära.)
Tekniskt Folkbibliotek: Högspänningsteknik (Bertil Domeij, 1939)
Tekniskt Folkbibliotek: Lågspänningsteknik (Bertil Domeij, 1944)
Statens Järnvägar 1906-1931 (2 band, 1931)
Efter hundra år - SJ 1856-1956 (Staffan Tjerneld & N. G. Lindskog, foto: Lennart Nilsson)
Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926 (4 band) (1926)
Lärobok i Elektroteknik för Statens Järnvägars personal på uppdrag av Kungl. Järnvägsstyrelsen utarbetad av Axel Larsson, Byråingenjör (Centraltryckeriet, Stockholm 1929)
Lärobok i Elektroteknik för Statens Järnvägars personal del IV - omformarstationer (Rune Lundberg, 1959)
Lärobok i Elektroteknik för undervisning å Navigationsskolornas maskintekniska linje, V. Christofferson (Elektroingenjör vid Mariningenjörkåren). P. A. Norstedt & Söners Förlag (Svenska Bokförlaget, Stockholm, 1931)
Handbok för Driftpersonal vid statens kraftverk - 4 band (1939-1941)
Sieverts Kabelverk 1888-1938 (minnesskrift 1938)
Ludwigsbergs Verkstad och Ludwigsbergare (ASEA, Luth & Rosén, STAL, kylmaskiner) (1955/1958)
I tjänst hos utvecklingen (ASEA Skandia 50 år) (Sten Söderberg, 1967)
Efter Edison - Kort resumé över elljusets utveckling (Ivar Folcker, 1969 (CEBE, Svalöv))
Hur jag gör min egen radio och hur den fungerar (Einar Erix) (elvte upplagan, 1926)
Tjugofem år med Sveriges Radio (1949)
Telefon Aktiebolaget L. M. Ericsson - band I: 1876-1918 (skildringar ur bolagets historia av Hemming Johansson) (1953)
Ericssonkrönikan - 125 år av telekommunikation (The Ericsson Chronicle) (John Meurling, Richard Jeans, 2000)
Svenska Telegrafverket - historisk framställning, fjärde bandet: Telefon, telegraf och radio 1903-1920 (Hans Heimbürger, 1953)
Sveriges Elektricitetsverksindustri: Minnesskrift vid Svenska Elektricitetsverksföreningens 25-års jubileum (J. Körner)
Med Kraft och Ljus - minnesskrift till Svenska Elektriska Arbetareförbundets 25-årsjubileum 1931 (Karl J. Persson)
Från Mörker Till Ljus - SEF (Svenska Elektrikerförbundet) 1906-1981 (Per Eriksson)
VBB - Vattenbyggnadsbyrån 1897-1947 (Torsten Althin, 1947)
Statens kraftverk 1921 (Allmän beskrivning) (Trollhättan, Porjus, Älvkarleby, Västerås, Motala, resp. fördelningsnät, stamnätet, transformatorstationer)
Statens kraftverk 1921, tysk och fransk upplaga (Die Staatlichen Kraftwerke Schwedens / L'Exploitation des Forces Hydrauliques de L'État en Suède)
Västerås Kraftverk - redogörelse för kraftverkets tillkomst och utveckling (Tekniska Meddelanden från Kungl. Vattenfallsstyrelsen ser. E N:r 7, 1924)
Utredningar och förslag till normer för Elektriska Linjebyggnader (Tekniska Meddelanden från Kungl. Vattenfallsstyrelsen ser. E N:r 2, 1921)
Iakttagelser beträffande Isbarksstormen den 23 oktober 1921 samt dess verkningar å Vattenfallsstyrelsens linjebyggnader (Tekniska Meddelanden från Kungl. Vattenfallsstyrelsen ser. E N:r 5, 1922)
Undersökningar över det luftelektriska fältet vid åskväder (Tekniska Meddelanden från Kungl. Vattenfallsstyrelsen ser. E N:r 1, 1921)
Automatisk drift av svenska vattenkraftstationer (Sten Velander & Einar Zachrisson, 1928) (20s)
Stora Kopparbegs Bergslags Aktiebolag: Kraftverken - Vägledning för besökande (22s, 1947)
Sydkraft 1906-1956 - Ett kraftföretags utveckling under femtio år (Fil Dr Alf Åberg, 1956)
Sydkraft - samhälle (prof Oscar Bjurling, 1981)
Gullspångs Kraftaktiebolag 1906-1981
Falu Elektriska Belysningsaktiebolag 1892-1967
6000 Volt - Historik över Västerås Stads Elverks högspänningsdistribution vid 6000 volt jämte minnesbilder från densammas utveckling under åren 1910-1958 (Folke Heimer, 1959)
Ljus över staden 1896-1946 - en historik över eldistributionen i Katrineholm sammanställd vid Kommunala Elverksaktiebolaget i Katrineholm
Lantbrukarnas Elektriska Aktiebolag (Leabolaget) 1918-1958
Pålsboda Elektriska Aktiebolag 1916-1966
Minnen från Smålands Kraftaktiebolag - dess tillblivelse och utveckling (1947) (=Stenkvill-Klinte Kraftaktiebolag)
Ljus Kraft Värme - 100 år med el i Stockholm (1992)
Från ånga till bredband - de första hundra åren - Tekniska Verken i Linköping / Linköpings elektriska kraft- och belysningsaktiebolag 1902-2002
Ljuset till Skaraborg - Ett elverks historia: från Stadskvarnen till Mariestad Töreboda Energi AB (MTEAB 100 år) (Anders Christiansson m fl, 2008)
Elektriciteten i Luleå 100 år (1896-1996) (Kjell Lundholm 1996)
Den goda kraften - Ångpanneföreningen 100 år (Ulf Wickbom, 1995)
En del om el (ELIF Sveriges Elektroindustriförening 50 år 1968)
El Absolut - Elverksföreningen mellan ellag och marknadsreform (Eva Eggeby, 1998)
Hundra år elektricitet i Finland (Finlands Elverksförening, 1982)
Porjus - Pionjärverket i ödemarken (Nils Forsgren, 1982)
Suorva - Dammbygget i vildmarken (Nils Forsgren, 1987)
Harsprånget - Storverket som aldrig höll på att bli av (Nils Forsgren, 1995)
Vattenfall: Till minnet av Vilhelm Hansen (1898-1908) (Charlie Cederholm, 1979)
Vattenfall på Vilhelm Hansens tid (1909-1928) (Charlie Cederholm, 1983)
Vattenfall på Gösta Malms tid (1928-1938) (Charlie Cederholm, 1983)
Vattenfall: Strömkarl - en krönika om Vattenfall och dess miljöer och människor jubileumsåret 1959 med bilder av Lennart Nilsson och text av Charlie Cederholm (1959)
Vattenfall under 75 år 1909-1984 (1984)
Vattenfall: På Norrbys Tid - Vattenfallshistoria med kraft, spänning och motstånd (Nils Forsgren, 1993)
Vattenfall: Bergslagen och dess kraftverk (1987)
Vattenfall: Vattenkraften i Göta Älv (20s, 1989)
Vattenfall: Kraften ur Motala ström (Reinhold Castensson, Thomas Hillmo, Svante Kolsgård, 1992)
Vattenfall: Den effektfulla älven - Stänk från Luleälvens kraftfulla historia (Nils Forsgren 1989)
Från skvaltkvarn till storkraftverk - Om den enskilda och kommunala kraftindustriens tillkomst och utveckling (Alf Åberg, 1962)
Anläggarminnen (Mats Rehnberg, Nordiska Museet, 1983) (skrev även "Typografminnen" 31 år tidigare)
Hydro Power in Sweden (Svenska Kraftverksföreningen, 1981)
Motala Ströms Regleringsförening 1916-1941
Älven kraften bygden - Dalälvens vattenregleringsföretag 1916-1966
Indalsälven - en kraftkälla (Erik Blomqvist, 1970)
Kraftstationer i Ådalen (>10 MW) (Ådalenutredningen/Ådalenkommittén) (Arne Heldt, 1982)
Skellefteregionens Elektrifiering (Ivar Hellder 1971-1978)
Förteckning över Elektriska kraftstationer i Sverige år 1916 (Meddelande från Elektriska Inspektionen N:o 39)
Elektriska Vattenkraftverk - Kulturhistoriskt värdefulla anläggningar 1891-1950 (Lasse Brunnström & Bengt Spade, 1995)
Estetik & Ingenjörskonst - den svenska vattenkraftens arkitekturhistoria (Lasse Brunnström, 2001)
Kraftöverföringen Hellsjön-Grängesberg (Bengt Spade, Lasse Brunnström, Bengt Grundmark, 1993)
Tidskriften Västerbotten 1992 - Elkraft & Kraftverk (Lasse Brunnström, Bengt Spade, 1992)
Vattenkraftverken vid strömmen i Norrköping (Lasse Brunnström, Bengt Spade, 1990) (kopia)
Transformatorbyggnader i Skaraborgs län (Sven Olof Ahlberg, 1997)
Näs gamla kraftstation - över 80 år i det vita kolets tjänst (Examensarbete KY-utbildning i byggnadsvård, Nina Lundin, Pia Nässén, Vattenfalls kulturarvskommité, 2006)
Hallsta Pappersbruk - Examensarbete 2006-06-09, KY-utbildning i Byggnads- och Industriminnesvård, Byggnadsvård i Västmanland (Helena Lundgren, Lena Knutson Udd, 2006)
Hallsta Pappersbruk - Industrihistoria från 1912 till våra dagar (Helena Lundgren, Lena Knutson Udd, Holmen Paper 2008) (bokutgåva av ovanst.)
Daedalus 1973 (Tekniska Museets årsbok): De Laval-ångturbinen mm
Daedalus 1984 (Tekniska Museets årsbok): När elektriciteten kom
Elmuseet på Torekällberget (Södertälje) (Kerstin Bergdahl-Nörby, 1980)
Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vormals Schuckert & Co, Nürnberg, auf der Pariser Welt-Ausstellung 1900
Handbuch der Starkstromtechnik I: Konstruktion und Berechnung Elektrischer Maschinen und Apparate (Robert Weigel, Hugo Loewe, 1921)
Handbuch der Starkstromtechnik II: Die Projektierung und Ausführung Elektrischer Licht- und Kraftanlagen (Karl Wernicke, 1922)
Bau grosser Elektrizitätswerke II (G. Klingenberg, 1914)
Elektrische Kraftübertragung I (Herbert Kyser, 1912)
Elektrische Schwachstromtechnik I (W. Knobloch, 1922)
Elektrische und magnetische Messungen und Messinstrumente (H. S. Hallo & H. W. Land, 1906)
Hochspannungstechnik (W. Petersen, 1911)
Berechnen und Entwerfen von Turbinen- und Wasserkraft-Anlagen (Ing. Holl, 1922)
Beleuchtungstechnik - Band III: Aussenbeleuchtung (Joh. Jansen, mitarbeiter der Philips Lichtberatungsstelle) (Philips' Technische Bibliothek, 1954) Übersetzt von Dr. H. J. G. Stifter und Fr. Engel - Eindhoven
The elements of electrical engineering (William Suddards Franklin & William Esty, 1906)

Allmänt / mindre el-anknytning:

Industribyggnader (grunddragen för planering, konstruktion, uppförande och utrustning av) (T. A. Bergen, 1918)
Byggnadsindustrien (Carl Löfroth, 1914) (Byggnadskonstens historia: 240s + Byggnadsteorien 576s + Byggnadspraktiken 784s + Byggnadsjuridiken 176s. Tegelsten!)
Industribok - Baltiska ingeniörskongressen, Malmö 1914 (Baltiska utställningen) (Beskrivningar av fabriker och bruk)
Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 8 maj - 30 sept. (broschyr tryckt 1922)
Stockholmsutställningen 1930 - officiellt vyalbum
Utredning angående Byggnadskostnaderna (SOU 1941:4) (1941)
TBB / AB Tekniska Byggnadsbyrån - vårt byggande under ett halvt sekel (1957)
Anderssons 75 år 1990 - På traditionens grund möter vi framtiden (Byggnadsaktiebolaget Paul Andersson) (TBB) (1991) (byggt bl a mycket åt ASEA)
Allmänna Ingeniörsbyrån AB (AIB) 1901-1961
Kampmann, Kierulff & Saxild A/S 1917-1946
SKF: Svenska Kullagerfabrikens historia 1907-1957 - En svensk exportindustris historia (Birger Steckzén, 1957) (tegelsten!)
Morgårdshammars Mekaniska Verkstad 1856-1956
Aktiebolaget Motala Verkstad 1822-1947 (Tung Svensk Storindustri)
Aktiebolaget Bröderna Hedlund 1911-1951 - Med stål i 40 år
Ett Svenskt Jernverk - Sandviken 1862-1937
Sandvikens Stål (nämner Lanforsen & Krångede) (1937)
Uddeholm 1668-1968 - En jubileumsskiss 1968
Mo och Domsjö intill 1940 (Torsten Gårdlund, 1951)
MoDo 1940-1985 (Torsten Gårdlund) (obs samma författare 34 år senare)
Holmenöden under fyra sekler (Holmens Bruk) (Björn Helmfrid 1954)
Örebro Pappersbruk och dess historia 1901-1951 (ett djärvt industriellt initiativ) (Albert Johansson)
Aktiebolaget Stridsberg & Biörck, Gullöfors Bruk, Trollhättan, 1868-1928
Svenska Industrien vid Kvartsekelskiftet 1925 (Sveriges Industriförbund 1926) (om bruk, verk, fabriker i div. branscher)
Verkstäderna - jubileumsnummer: Sveriges Verkstadsförening 1896-1926
Sveriges Mekaniska Verkstäders Förbund 1943-1944 - illustrerat register över tillverkningar vid medlemsföretag
Sveriges Industri (Översikt, Sveriges Industriförbund, 1936)
Sveriges Industri (Översikt, Sveriges Industriförbund, 1961)
IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien) 1919-1994: 75 år av teknik. Ingenjörsvetenskap och industriell utveckling 1919-1994
Svenska Teknologföreningen 1861-1936 (biografier, 2 band)
Med förenade krafter - Kooperativa Förbundet 1899-1949 (Walter Sjölin)
De 50 åren - Sverige 1900-1950 (fyra volymer i två band) (radiopionjärer 1925 mm)
Svensk kavalkad - En rapsodi i tidningsklipp 1850-1964 (C. G. Swanström 1964) ("kronprinsens radiofon" 1923 mm)
Svenska sjukhus - det svenska sjukhusväsendets utveckling till 1900-talets mitt (3 band, 1948)
Modern svensk sinnessjukvård - Den psykiska sjukvården i Sverige förr och nu (Gunnar Lundquist m fl, 1949)
Hålahults sanatorium 1900-1925
Vilo- och Kurorter - Pensionat, hotell och gästgivaregårdar i Sverige (Svenska Turistföreningen 1934)
Finlands Metallindustriförening / Suomen Metalliteollisuusyhdistys - illustrerat register över tillverkningar vid medlemsföretag (Kone, Oy Strömberg Ab mm) (c:a 1938)
Industriminnen (Marie Nisser m fl, Sveriges Arkitekturmuseum, 1974)
Industriminnen i Götene kommun (Eric Julihn & Bengt Spade, 1978)
Slutflottat - Ljungan och Indalsälven (Lars G Candell & Rolf Näslund, 1984)
Tegelbruk (Riksantikvarieämbetet / Sveriges Tegelindustriförening, 1987)
Pappersbruksarbetareliv (Torsten Fille & Lars Ole Hansen, 1981)
Typografminnen (Mats Rehnberg, 1952) (skrev även "Anläggarminnen" 31 år senare)
Övergivna platser (Jan Jörnmark 2007)
Giorgi-måttsystemet i princip och tillämpning (Elektriska Klubben i Västerås 1940)
NAF (Nordiska Armaturfabrikerna, Linköping): Instruktion 18a för NAF temperaturmätare
Från fabrikörer till storindustri (Lindesbergs kommuns industrihistoria under 1900-talet) (Eric Öhrn, 1999)
Ramnäs socken - Kulturhistorisk byggnadsinventering i Surahammars kommun (Eiwor Sandberg, Västmanlands läns museum, 1982)
(ASEA / Metallverken): Aluminium som elektrotekniskt konstruktionsmaterial (Estradsamtal Elektriska Klubben, Västerås Stadshotell 12 sept 1956)
AB Svenska Metallverken: The Metal Way (Sten Möllerström, K W Gullers, 1957)
Metallverken: Att välja rätt aluminium (1954)
Ett glänsande sekel (Koppar och aluminium i Sverige 1897-1997) (Metallverken/Outokumpu, Ulf Wickbom 1997)
Hur Metall byggdes i Aros... (Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd. 20, Västerås (Artur Berglund, 1955)
Nere på verkstadsgolvet (Jean Hermanson, Folke Isaksson, 1973) (1971) (diskbänksrealistiska metallarbetarporträtt)
Industria - Rädd för automation? (Nr 3 1964)
Schuler 1839-1939 (L. Schuler A.-G. Göppingen-Württemberg)
Modern development of Paper-mill Plant (W. Worby Beaumont, Leslie N. Burt (1926)
(excerpt minutes of proceedings of the meetings of The Institution of Mechanical Engineers, 15-16 April 1926)
Mica - its history, production & utilisation (Hans Zeitler, 1913)
Bergsvetenskap band II - allmän metallurgi (1930)
Nitroglycerin Aktiebolaget, Gyttorp: Handledning i sprängning med Nitrolit (Fjärde, omarbetade upplagan 1946)
Prüfbuch für Werkzeugmaschinen Siebente Auflage (Georg Schlesinger, 1947)
Berechnungen, Konstruktionsgrundlagen und Bauelemente spanender Werkzeugmaschinen (1961)
Lorch, Schmidt & Co. GmbH: Präzisions-Drehstühle / Precision-lathes / Tours de precision (c:a 1947)
Maquinas Diesel Fijas y su lubrificacion (Vacuum Oil Company, USA) (tryckt i Argentina, 1920-tal)
Schweizerische Lokomotiv- und Maschinen-Fabrik Winterthur: Motores Diesel de grande velocidade Typo K (1916) (Sociedade Suissa para construccão de Locomotivas e machinas / Winterthur)
El Factor de Potencia (Instituto Argentino de Electricidad Aplicada, 1945)
Boletín de la Asociación Argentina de Electrotécnicos (Vol 9, No:s 5 y 6, Mayo y Junio + No:s 7 y 8, Julio y Agosto de 1923)
The American society of mechanical engineers: Compounding the combustion engine (Elmer A. Sperry, 1921)
Markranstädter Automobilfabrik (MAF): Vierzylinderwagen 5/14, 6/18, 7/22, 8/25 PS. (1913)
Los equipos modernos a vapor (de la Revista del centro Estudianted de Ingeniería Año XX. - No 212, Buenos Aires 1920)
A Expansão Economica do Estado de São Paulo Num Seculo (1822-1922) (Paulo R. Pestanna, director de Industria e Commercio, 1923)
Forcas Hydraulicas (Trabalhos de 1920-1923) (Boletim N. 14, Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, Rio de Janeiro, 1925)
A Lavoura - Boletim da sociedade nacional de agricultura, Rio de Janeiro, Brasil, 1922
Problèmes de la Culture Cotonnière (Institut International d'Agriculture, 1922)
Resolutions of the International Cotton Conference (Sociedade Nacional de Agricultura, Rio de Janeiro, 15-20 October 1922)
Revista Brasileira de Engenharia (1921, 1923, 1927)
Anuario de la República Argentina Nociones Útiles (Dirección general de comercio e industria, Buenos Aires, 1927)
A plan for the expansion of cultivation and the development of industry in the Nile Valley (Abdel Aziz Ahmed, World Engineering Conference: Second international technical congress, Cairo, 20-26 March 1949)
Industrial Japan - a collection of papers by specialists on various branches of industry in Japan (World Engineering Congress 1929)
The Industry of Japan (1930)
The Institution of Civil Engineers - Proceedings, Volume 17, October 1960
Konsulatväsendet och vår utrikeshandel (Särtryck ur Teknisk Tidskrift, veckoupplagan 1918, Häft. 10) (af civilingenjör Nils Sjögren, 1918)
Internationellt bistånd till underutvecklade områden (Exportföreningens förlag, 1952)
Statuses of the Authorized Public Accountants Association of Sweden / The Stockholm Chamber of Commerce's Statuses for Authorized Public Accountants and Approved Examiners of Accounts (Föreningen Auktoriserade Revisorer, 1956)
Manuskript till Internationella Organisationer (Exportföreningens förlag, 1954)
Rationell arbetsledning - Taylor-systemet af Frederick Winslow Taylor (Sveriges Industriförbund, 1913)
Kontorsgöromål, I:sta Afdelningen (blåkopierat instruktionsmaterial i mapp "Remington Skrifbyrå", 1914)

Biografier mm:

(ASEA) J. Sigfrid Edström den 21 november 1920 - En visa att sjungas av verkstadsföreningen med hjälp av arbetsvilliga (sånghäfte till hans 50 årsdag, av G. A. S.)
(ASEA) Vänners hyllning till J. Sigfrid Edström på sjuttioårsdagen 21/11 1940 (tryckt i 1000 exemplar varav 500 numrerade, nr 244) (Torsten Althin, Ernst Bredberg, Axel F. Enström, Arthur Lindén, Helge Smedinger, Marcus Wallenberg m fl m fl)
(ASEA) J. Sigfrid Edström: Minnen ur mitt liv (1959)
(ASEA) J. Sigfrid Edström - Inför hundraårsdagen av hans födelse den 21 november 1870
(ASEA) Marcus Wallenberg - En epok i ASEA 1930-1976
(ASEA) Marcus Wallenberg (1899-1982, en bildkavalkad) (1983)
(ASEA) Industriminnen (Industrihistoriska Föreningen i Västerås, 2000)
(ASEA) Minnenas mosaik (Industrihistoriska Föreningen i Västerås, 2004)
(ASEA) 1917. En berättelse om Sigfrid Edström, Asea, Västerås och revolutionen (Anders Lif, 2004)
(STAL) Birger och Fredrik Ljungström - Uppfinnare (Sven A Hansson, 1955)
(VBB) J. Gust. Richert: Minnesanteckningar (1929)
(IVA) Axel F. Enström - En minnesbok av Torsten Althin (1958)
(Tekniska Museet mm) Vilja och Kunnande - Festskrift till Torsten Althin (Teknikhistoriska uppsatser tillägnade Torsten Althin på hans åttioårsdag den 11 juli 1977) (Marie Nisser m fl m fl)
Elektriska Klubben i Västerås 50 år: Jubileumsmatrikel 1906-1956
Elektriska Klubben i Västerås: Matrikel 1961

Utdrag: Alkemist-laboratorium från tidigt 1900-tal (radium, kvicksilver och knallgas - skulle du vilja jobba där?)

Antika böcker köpes:
ASEA: Rationell Belysning (c:a 1935)
ASEA: Installationsmateriel
och andra kataloger!
Godkjenningsliste utgitt av Norges Elektriske Materiellkontroll siden 29 mai 1929
Elektroteknisk Tidskrift (ETT) (Norge)
Även intresserad av andra produktkataloger från 1950-talet och tidigare liksom fler årgångar av ASEA:s Tidning / ASEA:s Egen Tidning & Teknisk Tidskrift (Elektro) mm!