Hetvattencentralen Apteraren 1955-2004

Västerås var en av de första städerna i Sverige att introducera fjärrvärme. Från den 1 augusti 1954 uppvärmdes den centrala staden med spillvärme från Ångkraftverket genom att leda om kylvatten som tidigare gått ut i sjön. Det följdes snart av områdena Gideonsberg och Skallberget.

Då ett nytt bostadsområde byggdes på Östra Malmaberg var intresset stort för fjärrvärme men avståndet var för stort och tiden för knapp för att dra ledningar från kraftverket. Således togs toppvärmecentralen i kvarteret Apteraren i drift 1955. Den blev därmed Malmabergs eget värmeverk och värmde flerfamiljshus med omkring 10000 rum samt 16 villor. Det innebar debuten för villauppvärmning med fjärrvärme i Västerås. Panncentralen kunde eldas med antingen kol eller olja. (Under ett drygt år innan den färdigställts, användes en provisorisk transportabel oljeeldad värmecentral).

I fortsättningen anslöts praktiskt taget all nybebyggelse till fjärrvärmen. Västerås blev snart Sveriges mest fjärrvärmda stad med 2004 den största andelen fjärrvärmeanslutna hus och företag, 97 %.

Värmecentralen har numera tjänat ut sitt syfte i och med att kraftvärmeverket tagit över driften centralt. Den har stått stilla ett antal år tills 2003, då utrivning påbörjades för ombyggnad till gruppbostäder för handikappade. Det skulle bli 12 lägenheter om vardera 40-50 m2 plus gemensamma utrymmen och lokaler för personalen, inflyttning skedde hösten 2004.

Då centralen förlagts till ett parkområde, ägnades särskild omsorg åt dess yttre utformning. Byggnadsnämnden har bestämt att husets karaktär ska bevaras. Det betyder att exteriörens speciella arkitektur är skyddad. Hur det gick med interiören framgår tyvärr av bilderna... Ett snöpligt sätt att fira fjärrvärmens 50 år i Västerås 2004, kan tyckas!

Källor: Thjelvar Hedberg: Västerås kommunala historia 1938-1977 (utgiven av Kommunstyrelsen i Västerås 1980), Sven Olsson: Västerås stads tekniska verk 1936-1961, Nonstop - Mälarenergis kundtidning nr 1 2004, VLT

Externa länkar till Mälarenergi:

Fjärrvärmen firar 50 år i Västerås!

Har du Västerås äldsta fjärrvärmefaktura?

Utrustningen är intressant att jämföra med något årtionde äldre motsvarigheter. Man märker en utseendemässig skillnad i och med att lätta material vid denna tid gjort sitt intåg med besked. Det syns tydligast i kontrollpaneler och fördelningscentraler.


Pannrummet

Notera abstrakt konst på väggen t.h.

Rökgasfläktar...

...Till skorstensstocken

Detaljer i lättmetall

Källaren dryper av olja/slam

Pumprummet

Pumprummet

Skrivare spelar in driftdata som kurvor över tid

Vinsch

Schakt med transporttunna, hissas med wire (?)